Aktualności

02 września 2014 13:14 | Aktualności

Dożynki Gminne w Wędzinie

W dniach 30-31 sierpnia w Wędzinie odbyły się Dożynki Gminne. Pomimo kapryśnej pogody bogaty program artystyczny oraz wiele innych atracji przyciągnął sporą ilość nie tylko mieszkańców gminy Ciasna. W sobotnie popołudnie wystąpiła niekwestionowana gwiazda muzyki disco-polo - zespół...

czytaj więcej »

02 września 2014 12:55 | Aktualności

Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu ”Zagroda edukacyjna – formą różnicowania działalności na obszarach wiejskich”, które odbędzie się 23-24.09.2014 w Lublińcu w Hotelu „Alhar”, ul.Lisowicka25 W programie...

czytaj więcej »

02 września 2014 12:40 | Aktualności

Zaproszenie do udziału w konkursie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na plakat promujący ekonomię społeczną i partnerstwa lokalne w województwie śląskim. Celem konkursu jest zachęcenie do podejmowania działań na rzecz nawiązywania partnerstw...

czytaj więcej »

02 września 2014 12:35 | Aktualności

Ogólnopolski konkurs Sposób na Sukces

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie serdecznie zaprasza osoby fizyczne i prawne, podmioty gospodarcze, związki, stowarzyszenia, organizacje branżowe rolników, organizacje pozarządowe, samorządy gminne i powiatowe (z miejscowości do 20 tys. mieszkańców) do udziału w XV edycji...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2014 13:11 | Aktualności

Przypomnienie o obowiązku sprawozdawczym przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski województwa śląskiego przypomina o ustawowym obowiązku sprawozdawczym przedsiębiorców korzystających ze środowiska. Obowiązek dotyczy przedsiębiorców którzy posiadają np. samochody służbowe, kotłownie, technologie powodujące emisję, wyprowadzają...

czytaj więcej »

22 sierpnia 2014 12:30 | Aktualności

Wizyta w partnerskiej gminie Wolpertswende

W dniach 2-5 sierpnia 2014 roku Wójt Gminy Ciasna, członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z grupą mażoretek oraz mieszkańcy gminy przebywali w Wolpertswende, partnerskiej gminie niemieckiej. Wyjazd został zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej. Okazją do zaproszenia...

czytaj więcej »

08 sierpnia 2014 14:36 | Aktualności

Komunikat PGNiG SA

W związku z licznymi sygnałami o osobach podszywających się pod przedstawicieli PGNiG oraz proponujących zmianę umowy na dostawę gazu, firma informuje iż jej pracownicy nie przychodzą do domów w celu podpisania lub aneksowania umów. Wszystkie takie zdarzenia powinny być zgłoszane...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 13:01 | Aktualności

Stypendium w roku szkolnym 2014 / 2015

Wójt Gminy Ciasna informuje, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty - rozdział 8a uczniowi zamieszkałemu na terenie gminy Ciasna przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci: 1) stypendium szkolnego, 2) zasiłku szkolnego. Więcej informacji poniżej Wzór wniosku...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 10:20 | Aktualności

Akcja "Weź paragon"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu informuje mieszkańców Powiatu, że – podobnie jak w całym kraju – na naszym terenie prowadzona jest w okresie letnich wakacji akcja „WEŹ PARAGON”. Podstawowym założeniem akcji jest kontrola wywiązywania się przedsiębiorców...

czytaj więcej »

31 lipca 2014 10:18 | Aktualności

Pełnomocnik Wojewody Śląskiego ds. równego traktowania

Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, iż w maju br. wojewoda śląski Piotr Litwa powołał pełnomocnika ds. równego traktowania, do którego zadań należy między innymi podejmowanie działń promujących zasadę równego traktowania w województwie śląskim. Pełnomocnikiem...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom.pl