Kółko fotograficzne

Kółko fotograficzne

Zapraszamy wszystkich chętnych do rozwiajania umiejętności fotograficznych. Proszę pobrać oraz wypełnić

KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ.

Wypełnioną proszę wysłać mailem - na adres gok@ciasna.pl (temat Kółko fotograficzne) lub pocztą - Gminny Ośrodek Kultury, ul. Zjednoczenia 2, 42-793 Ciasna.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 05.01.2017 o 18.00 w Gminnym Ośrodku Kulktury w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2.

Zajęcia poprowadzi Sebastian Romankiewicz. Na pierwsze zajęcia proszę przynieść 3 najlepsze swoje fotografie. Odpłatność - 20 zł. miesięcznie.

Realizacja: IDcom-jst.pl