Sesje Rady Gminy Ciasna

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządach (tj. ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz. U. poz. 130) Sesje Rady Gminy powinny być transmitowane na żywo oraz publikowane w formie nagrań audio/wideo jako zapis archiwalny posiedzień.


Transmisja obrad Rady oraz nagrania archiwalne

dostępne są pod adresem:


https://crv.pl/transmisja.php?wojewodztwo=slaskie&rada=rada_gminy_ciasna


Nie ustalono terminu najbliższej Sesji

 Wykazy imienne głosowań Radnych na poszczególnych Sesjach Rady:


Sesja Rady Gminy Ciasna Nr I/2018

Sesja Rady Gminy Ciasna Nr II/2018

Realizacja: IDcom-jst.pl