Władze gminy

WÓJT GMINY CIASNA

kulej.jpg

mgr inż. Zdzisław Józef Kulej

  Wójt Gminy Ciasna swój urząd objął w kadencji 2014-2018 dnia 01.12.2014r. przez złożenie ślubowania o treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Tak mi dopomóż Bóg.

 

RADA GMINY CIASNA

Przewodniczący Rady

Henryk Pluta

Zborowskie

Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodnicząca

Mirosław Kalarus
Grażyna Gała

Ciasna
Glinica

Członkowie Rady Gminy

Tomasz Dziembala Ciasna
Adam Jelonek Sieraków Śląski
Teresa Kozala Wędzina
Czesław Małczak Glinica
Piotr Maroń Jeżowa
Małgorzata Matejczyk Zborowskie
Józef Nieświec Dzielna
Paweł Krawczyk Sieraków Śląski
Oktawian Vieth Ciasna
Marcin Wasyliszyn Panoszów
Julian Werner Sieraków Śląski
Mariola Werner Molna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rada.jpg [500x335]

 

Rada Gminy Ciasna kadencji 2014-2018
(od lewej: Teresa Kozala, Mirosław Kalarus, Grażyna Gała, Mariola Werner, Czesław Małczak, Henryk Pluta, Józef Nieświec, Oktawian Vieth, Małgorzata Matejczyk, Tomasz Dziembala, Julian Werner, Marcin Wasyliszyn, Norbert Strzoda, Piotr Maroń, Adam Jelonek)

 

Organ stanowiący Gminy Ciasna - Rada Gminy Ciasna ukonstytuowała się poprzez wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dnia 01.12.2014r. Piętnastu radnych złożyło tego dnia ślubowanie o treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i mieszkańców ", obejmując wykonywanie mandatu radnego.KOMISJE RADY GMINY CIASNA:

 • Komisja Rewizyjna
  1. Józef Nieświec
  2. Małgorzata Matejczyk
  3. Piotr Maroń - Przewodniczący Komisji
  4. Czesław Małczak
  5. Teresa Kozala
 • Komisja Budżetu
  1. Adam Jelonek
  2. Paweł Krawczyk
  3. Mariola Werner - Przewodnicząca Komisji
  4. Piotr Maroń
  5. Mirosław Kalarus
  6. Grażyna Gała
  7. Marcin Wasyliszyn
 • Komisja Spraw Społecznych
  1. Oktawian Vieth - Przewodniczący Komisji
  2. Czesław Małczak
  3. Mariola Werner
  4. Małgorzata Matejczyk
  5. Tomasz Dziembala
  6. Marcin Wasyliszyn
  7. Józef Nieświec
  8. Julian Werner
 • Komisja Gospodarki
  1. Adam Jelonek
  2. Tomasz Dziembala
  3. Paweł Krawczyk
  4. Oktawian Vieth
  5. Teresa Kozala
  6. Grażyna Gała
  7. Mirosław Kalarus - Przewodniczący Komisji
  8. Julian Werner
Realizacja: IDcom-jst.pl