Władze gminy

WÓJT GMINY CIASNA

kulej.jpg

mgr inż. Zdzisław Józef Kulej

  Wójt Gminy Ciasna swój urząd objął w kadencji 2018-2023 dnia 22.11.2018r. przez złożenie ślubowania o treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Tak mi dopomóż Bóg.

 

RADA GMINY CIASNA

Przewodniczący Rady

Henryk Pluta

Zborowskie

Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodnicząca

Mirosław Kalarus
Grażyna Gała

Ciasna
Glinica

Członkowie Rady Gminy

Helmut Grzesik
Sieraków Śląski
Adam Jelonek Sieraków Śląski
Andrzej Kosytorz Zborowskie
Teresa Kozala
Wędzina
Paweł Krawczyk Sieraków Śląski
Czesław Małczak    Glinica
Piotr Maroń Jeżowa
Józef Nieświec Dzielna
Damian Szpank
Ciasna
Oktawian Vieth Ciasna
Marcin Wasyliszyn Panoszów
Mariola Werner Molna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja: IDcom-jst.pl