Express Gminny

Od stycznia 2011 roku biuletyn informacyjny "Express Gminny" będzie BEZPŁATNY!!!

Biuletyn będzie wydawany co dwa miesiące. Pierwszy numer w lutym!

Redakcja oraz dział reklamy mieści się w Gminnym Ośrodku Kultury w Ciasnej, ul. Zjednoczenia 2.

Redaktor naczelny: Anna Dyksik

tel.: 34 351-24-19, kom: 695-655-858

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wszelkich informacji na adres mailowy: annadyksik@wp.pl, ciasnagok@ug.pl


 


 

Express Gminny nr 1-2/2011
Express Gminny nr 3-4/2011
Express Gminny nr 5-6/2011
Express Gminny nr 7-8/2011
Express Gminny 9-10/2011
Express Gminny 11-12/2011
Dodatek do Expressu Gminnego 11-12/2011 - Inwestycje 2011

 

Realizacja: IDcom-jst.pl