Gmina Ciasna
http://ciasna.pl

11 września 2018 12:45 | Aktualności

Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 - efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciasnej przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  listopad 2017 – kwiecień 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 372 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa śląskiego – gminy Ciasna.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

18,5234  ton żywności;

1740 paczek żywnościowych;

5. W ramach Podprogramu 2017 dla 153 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 8 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne – 4 spotkania dla 77 uczestników

• Niemarnowanie żywności – 4 spotkania dla 76 uczestników

loga.jpg