Aktualności

15 lutego 2017 09:12 | Aktualności

10-lecie istnienia Koła Misyjnego w SP w Ciasnej

10-lecie istnienia Koła Misyjnego w Szkole Podstawowej w Ciasnej

 

02. lutego 2017. roku w hali sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Powstańców Śląskich w Ciasnej odbyła się uroczystość 10- lecia istnienia Koła Misyjnego. Koło Misyjne w Ciasnej istnieje od 25 stycznia 2007r., zostało założone w szkole przez o. Jerzego Wilk (kamilianina – Referenta Misji Kamiliańskiej odpowiedzialnego za wspólnotę na Madagaskarze) przy współpracy z dyrekcją szkoły i nauczycielami.

W ciągu 10-lat istnienia Koło Misyjne odwiedziło ok. 30 zaproszonych gości, przeprowadzono 17 akcji (pomocy dla misji), nie licząc co roku Kolędników Misyjnych i zbiórek na miskę ryżu dla naszych dzieci z Madagaskaru, uczniowie brali udział w licznych konkursach, byliśmy na 17 wycieczkach.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu (najczęściej jest to ostatni czwartek miesiąca), a po zakończeniu spotkania uczniowie uczestniczą we wspólnej Mszy św. w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej w Ciasnej.

Tematyka spotkań związana jest z działalnością misyjną na całym świecie. Główne cele spotkań to rozwój i budzenie świadomości oraz gorliwości misyjnej wśród uczniów. Kolejne cele to uwrażliwienie dzieci na potrzeby świata, kształtowanie postawy chrześcijańskiej i zasad ewangelicznych,  pogłębianie wiedzy o życiu ludzi na misjach oraz poznanie problemów mieszkańców Afryki.

Dzięki tym spotkaniom uczniowie mogli poznać kulturę, historie i religie innych krajów misyjnych, kształtować postawę tolerancji, otwartości i miłości wobec drugiego człowieka oraz integrować się z zespołem.

Wszystkim działaniom towarzyszy niesienie pomocy potrzebującym w krajach misyjnych poprzez modlitwę za misjonarzy oraz organizowanie akcji charytatywnych na rzecz misji.

Każdy Nowy Rok rozpoczynany jest planowaniem pracy na 10 miesięcy. Do Kola Misyjnego należy ok 20 uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Ciasnej.

Koło Misyjne prowadzi kronikę.

02. lutego 2017. na godz. 15.00. na uroczystość 10-lecia Koła Misyjnego przybyło ok. 70 osób. Spotkanie rozpoczął o. Jerzy powitaniem zaproszonych gości: przedstawicieli Gminy Ciasna i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrekcję Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Ciasnej oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Zborowskiem, panią redaktor opolskiego Gościa Niedzielnego Annę Kwaśnicką, przedstawicieli naszych sklepów oraz zakładów pracy, Rodziców oraz uczniów naszej szkoły. Kolejnym punktem był krótki występ uczniów klasy II pod opieką p. Zofii Radzioch. Po inscenizacji była uczennica Daria Kazuch przedstawiał szczegółowe sprawozdanie z działalności Koła Misyjnego, a w tym czasie Arkadiusz Kurek - gimnazjalista pokazywał zdjęcia z naszych wycieczek.

Po spotkaniu udaliśmy się na mszę św. do kościoła parafialnego. Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Wojciech Włoch a współkoncelebrował o. Jerzy Wilk. O. Jerzy odprawiał mszę św. dziękczynną z okazji 10-lecia Koła Misyjnego w intencji wszystkich naszych dobrodziejów, rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pragnę podziękować za 10-lat działalności Koła Misyjnego, wszystkim którzy przyczynili się do przygotowania tej uroczystości, przede wszystkim Gminie Ciasna, państwu Kampa, dobrodziejom, rodzicom, uczniom. Szczególne podziękowania kieruję do nauczycieli, którzy angażowali się i angażują się w działalność Koła: p. Barbarze Kaczmarek (dyrektor szkoły), Kornelii Kansy – Jańczyk, Irenie Jelonek, Sylwii Ledwoń-Galuska, Dorocie Richter-Kulig, Zofii Radzioch, Annie Królik, Izabeli Figlak i  innym.

 

                                                     O. Jerzy Wilk oraz opiekunowie Koła Misyjnego w Ciasnej

Przeczytano: 700 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

Realizacja: IDcom-jst.pl