Aktualności

10 marca 2017 13:22 | Aktualności

Konkurs na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu boiska Orlik Ciasna

Gmina Ciasna ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Lokalnego Animatora Sportu boiska Orlik zlokalizowanego w miejscowości Ciasna na okres od 1 kwietnia do 30 listopada 2017 r. w ramach Projektu na 2017 rok Lokalny Animator Sportu – Moje Boisko-ORLIK 2012:

Oferty należy składać w terminie do dnia 16.03.2017 r. do godziny 14:00 do sekretariatu Urzędu Gminy w Ciasnej, w zamkniętych kopertach, opatrzonych adresem nadawcy
z dopiskiem: „Lokalny Animator Sportu – Moje Boisko-ORLIK 2012 w Ciasnej”. Przez wskazany termin należy rozumieć termin wpływu do sekretariatu Rzędu Gminy Ciasne, a nie nadanie w placówce pocztowej Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Ciasnej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Ciasnej – www.bip.ciasna.pl.

Przeczytano: 620 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl