Komunikaty

04 września 2018 15:15 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie...

czytaj więcej »

31 lipca 2018 11:38 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - przystanki autobusowe

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.134.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ciasna, udostępnianych...

czytaj więcej »

31 lipca 2018 11:37 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - tryb przeprowadzania konsultacji

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.133.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciasna Załączniki: Treść...

czytaj więcej »

31 lipca 2018 11:36 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - koncesje na alkohol

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.132.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.07.2018 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Gminy Ciasna z dnia 29.05.2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby...

czytaj więcej »

27 lipca 2018 14:55 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i zbycia w drodze zamiany

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 1056/39 z k.m....

czytaj więcej »

06 lipca 2018 11:00 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego

Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, stanowiącą własność Gminy Ciasna, w trybie przetargu ustnego ograniczonego, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 122 z k.m. 1 Glinica o pow. 0,7460 ha, zapisaną w KW CZ1L/00043884/4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lublińcu....

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:53 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (8)

RGK.GG.6845.33.2018 Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie gospodarcze Nr 12 o powierzchni użytkowej 5,79 m², znajdujące się w budynku gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Treść ogłoszenia RGK.GG.6845.34.2018 Przeznacza...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:53 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (7)

RGK.GG.6845.29.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod garażem o powierzchni15,00 m²oraz grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni12,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Zjednoczenia. Treść...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:52 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (6)

RGK.GG.6845.25.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15,00 m² gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul. Myśliwskiej 1. Treść...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:52 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (5)

RGK.GG.6845.21.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod garażem o powierzchni 15,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 161,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Księdza...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl