Komunikaty

15 czerwca 2018 22:51 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (4)

RGK.GG.6845.17.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 7,20 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,48 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:50 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (3)

RGK.GG.6845.13.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 6,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 91,58 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:50 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (2)

RGK.GG.6845.9.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym grunt pod pomieszczeniem gospodarczym (szopą) o powierzchni 4,00 m² oraz grunt z wykorzystaniem na ogródek przydomowy o powierzchni 88,00 m², stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości...

czytaj więcej »

15 czerwca 2018 22:49 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia (1)

RGK.GG.6845.5.2018 Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchni 22,00 m² gruntu pod kontenery na odzież używaną. Przedmiotowy grunt usytuowany jest na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Ciasna, położonych w miejscowościach: Ciasna, Zborowskie, Jeżowa,...

czytaj więcej »

16 maja 2018 08:51 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie...

czytaj więcej »

08 maja 2018 14:29 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazw ulicom w sołectwie Glinica

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.55.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 7 maja 2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Glinica w gminie Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia i projekt uchwały...

czytaj więcej »

20 kwietnia 2018 10:26 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość zabudowaną murowanym 1-kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 186,00 m². Stan techniczny budynku wymaga remontu generalnego. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

29 marca 2018 13:53 | Komunikaty

Ogłoszenie dot. zbycia płyt drogowych

Gmina Ciasna ogłasza przetarg na zbycie płyt drogowych z terenów Gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży są 132 sztuki płyt w cenie wywoławczej 50 zł netto za 1 sztukę. Data zakończenia sprzedaży 3.04.2018 r. o godz. 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy, Ciasna ul. Nowa...

czytaj więcej »

22 marca 2018 15:17 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest drewno opałowe w ilości 33 m3 w cenie 60,00 zł netto za 1 m3. Termin zakończenia sprzedaży 27.03.2018 r. o godz. 10:00.

czytaj więcej »

13 marca 2018 09:49 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - podział na obwody głosowania

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.32.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 12.03.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ciasna na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl