Komunikaty

27 stycznia 2017 10:49 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, znajdującą się w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną geodezyjnie jako działki Nr...

czytaj więcej »

02 grudnia 2016 10:36 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.199.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 02.12.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ciasna na lata 2016 – 2025. Załączniki: Treść zarządzenia [29.31 KB] Projekt uchwały [13.74 KB] Formularz konsultacji...

czytaj więcej »

24 listopada 2016 14:17 | Komunikaty

Petycja do Urzędu Gminy

Treść petycji: "Do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego PETYCJA Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/...

czytaj więcej »

10 listopada 2016 12:42 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Glinicy przy ul. Asfaltowej oraz w Ciasnej przy ul. Leśnej. Załączniki: Treść ogłoszenia [17.92 KB] ...

czytaj więcej »

04 listopada 2016 10:33 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - współpraca z OPP

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.177.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

12 września 2016 14:30 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.145.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.09.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/159/2016 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 lipca 2016 roku dot. określenia wzoru deklaracji...

czytaj więcej »

09 września 2016 13:00 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Panoszowie z przeznaczeniem na cele rolne i Zborowskiem z przeznaczeniem na ogródek przydomowy.

czytaj więcej »

29 lipca 2016 12:13 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 15m2 gruntu pod garażem blaszanym, jednostanowiskowym, nietrwale związanym z gruntem, stanowiący część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna przy ul. Leśnej Załączniki: Treść ogłoszenia [33.26 KB] ...

czytaj więcej »

22 lipca 2016 08:16 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych pod usługi położonych w Ciasnej, nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową położonej w Glinicy oraz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Panoszowie. Załączniki:  Treść...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 14:52 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - wynagrodzenie nauczycieli

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.122.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 21.07.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-web.pl