Komunikaty

21 lipca 2016 13:07 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - okręgi wyborcze

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.123.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 21.07.2016r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych...

czytaj więcej »

21 lipca 2016 10:50 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy w Wędzinie

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.121.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wędzina gminie Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia [33.17...

czytaj więcej »

20 lipca 2016 15:03 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna

Zarządzenia Nr RSO.SE.0050.119.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.07.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna Załączniki: Treść zarządzenia...

czytaj więcej »

20 lipca 2016 15:02 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - sposob i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.118.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.07.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych...

czytaj więcej »

20 lipca 2016 15:01 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - wzór deklaracji na odbiór odpadów

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.120.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.07.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli...

czytaj więcej »

08 lipca 2016 10:45 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-zagrodową, położonych w Dzielnej i Zborowskiem oraz nieruchomości zabudowanej położonej w Wędzinie przeznaczonej do sprzedaży. Załączniki: ...

czytaj więcej »

03 czerwca 2016 08:48 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna informuje o wywieszenie wykazu nieruchomości położonych w Ciasnej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Brzozową przeznaczonych do sprzedaży oraz wykazu nieruchomości połozonej w Ciasnej przy ul. Zjednoczenia przeznaczonej do wydzierżawienia. Załączniki: Treść ogłoszenia...

czytaj więcej »

30 maja 2016 13:14 | Komunikaty

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania w Glinicy

Wójt Gminy Ciasna informuje o możliwości zapoznania się w projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Glinica.

czytaj więcej »

13 maja 2016 12:38 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości położonych w Ciasnej przy ul. Ks. Twardocha i ul. Leśnej przeznaczonych do wydzierżawienia oraz wykazu nieruchomości lokalowej w budynku położonym w Sierakowie Śląskim przy ul. Dobrodzieńskiej przeznaczonej do wynajęcia...

czytaj więcej »

08 kwietnia 2016 15:24 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne nieruchomość położoną w Panoszowie . Załączniki: Treść ogłoszenia [76.62 KB]

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-web.pl