Komunikaty

04 sierpnia 2017 11:39 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargów ustnych nieograniczonych Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położone w Ciasnej, stanowiące własność Gminy Ciasna, oznaczone geodezyjnie jako działki: - Nr...

czytaj więcej »

30 czerwca 2017 15:36 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię 24,00 m² gruntu na posadowienie garażu nietrwale z gruntem związanego. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

02 czerwca 2017 15:34 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew w terenów gminy Ciasna. Przedmiotem sprzedaży jest dąb tartaczny w ilości 25 m3 w cenie 396,00 zł netto za 1 m3. Załączniki: Treść ogłoszenia [47.59 KB]

czytaj więcej »

02 czerwca 2017 15:26 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Przeznacza się do sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, położoną w Sierakowie Śląskim przy ul. Szkolnej. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ciasna,...

czytaj więcej »

12 maja 2017 14:17 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w Sierakowie Śl. Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w Sierakowie Śląskim, oznaczoną geodezyjnie jako działka Nr 884/237 z k.m. 2 obrębu Sieraków o powierzchni 0,5000...

czytaj więcej »

10 maja 2017 15:04 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Program Rewitalizacji Gminy

Zarządzenie Nr RSO.SE. 0050.64.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 10.05.2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz mieszkańcami Gminy Ciasna dotyczących Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciasna na lata...

czytaj więcej »

08 maja 2017 14:51 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2017 12:11 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia. Przeznacza się do wynajęcia w trybie bezprzetargowym pomieszczenie gospodarcze Nr 8 o powierzchni użytkowej 6,15 m² , znajdujące się w budynku gospodarczym usytuowanym na nieruchomości położonej w miejscowości Wędzina przy ul. Lompy. Przedmiotowa...

czytaj więcej »

07 kwietnia 2017 14:46 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone wydzierżawienia i sprzedaży

1. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym powierzchnię15 m²gruntu pod garażem blaszanym jednostanowiskowym nietrwale z gruntem związanym. Grunt stanowi część nieruchomości położonej w miejscowości Zborowskie przy ul....

czytaj więcej »

04 kwietnia 2017 14:49 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - nadanie nazwy ulicy

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.52.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 03 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciasna w gminie Ciasna. Ustala się przeprowadzenie konsultacji w formie: 1)...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl