Komunikaty

31 marca 2017 13:27 | Komunikaty

Ogłoszenie dotyczące zbycia drewna

Gmina Ciasna, ul. Nowa 1A, 42-793 Ciasna ogłasza zbycie drewna pochodzącego z usunięcia drzew z terenów Gminy Ciasna. Cena wywoławcza zgodnie z cennikiem detalicznym na drewno obowiązującym w Nadleśnictwie Lubliniec od 20.01 2017 r.: 1. dąb w ilości 20 m3 w cenie 155,00 zł netto za 1m3 2....

czytaj więcej »

24 marca 2017 13:56 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Przedmiotowe nieruchomości położone w Sierakowie Śląskim, stanowią je grunty o kształtach zbliżonych do kwadratu z dostępem do ul. 22 Lipca poprzez drogę gruntową nieutwardzoną. Załączniki: ...

czytaj więcej »

03 marca 2017 11:21 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Wędzinie. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Nieruchomość zabudowana położona w Wędzinie przy ul. Lompy. Załączniki: Treść ogłoszenia [80.41 KB] Wykaz nieruchomości przeznaczonej...

czytaj więcej »

24 lutego 2017 10:08 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - opieka nad zwierzętami

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.15.2017 Wójta Gminy Ciasna z dnia 02.02.2017 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy...

czytaj więcej »

27 stycznia 2017 10:49 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w miejscowości Panoszów Przeznacza się do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie przetargu pisemnego ograniczonego, nieruchomość gruntową, znajdującą się w Panoszowie przy ul. Tysiąclecia, oznaczoną geodezyjnie jako działki Nr...

czytaj więcej »

02 grudnia 2016 10:36 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.199.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 02.12.2016r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Ciasna na lata 2016 – 2025. Załączniki: Treść zarządzenia [29.31 KB] Projekt uchwały [13.74 KB] Formularz konsultacji...

czytaj więcej »

24 listopada 2016 14:17 | Komunikaty

Petycja do Urzędu Gminy

Treść petycji: "Do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego PETYCJA Petycja do Kierownika Jednostki Samorządu Terytorialnego o umieszczenie na głównych stronach internetowych JST informacji w formie aktywnego banera i linku (hiperłącza) do strony WWW.KOMASOWANI.PL ( http://komasowani.pl/...

czytaj więcej »

10 listopada 2016 12:42 | Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazów nieruchomości

Wójt Gminy Ciasna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Glinicy przy ul. Asfaltowej oraz w Ciasnej przy ul. Leśnej. Załączniki: Treść ogłoszenia [17.92 KB] ...

czytaj więcej »

04 listopada 2016 10:33 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - współpraca z OPP

ZARZĄDZENIE Nr RSO.SE.0050.177.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy...

czytaj więcej »

12 września 2016 14:30 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.145.2016 Wójta Gminy Ciasna z dnia 09.09.2016 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/159/2016 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 29 lipca 2016 roku dot. określenia wzoru deklaracji...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl