Komunikaty

16 października 2018 12:56 | Komunikaty

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028

Informujemy, że od dnia 12.10.2018r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciasna, biuro nr 9, wyłożony został do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu na lata 2019-2028.

czytaj więcej »

27 września 2018 10:44 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.179.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 26.09.2018 r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciasna Załączniki: Treść zarządzenia i projekt uchwały [131.31 KB] ...

czytaj więcej »

21 września 2018 09:22 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (45) Przeznacza się do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym powierzchnię 130,00 m² gruntu stanowiącego część nieruchomości położonej w miejscowości Ciasna z wykorzystaniem na ogródek przydomowy. Przedmiotowa nieruchomość...

czytaj więcej »

07 września 2018 15:11 | Komunikaty

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia

Wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i wydzierżawienia Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (7) Przeznacza się do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Ciasna, położoną w Sierakowie Śląskim,...

czytaj więcej »

06 września 2018 12:35 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - przystanki autobusowe

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.169.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.09.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ciasna, udostępnianych dla operatorów i przewoźników...

czytaj więcej »

05 września 2018 13:04 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - utworzenie odrębnego obwodu głosowania

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.168.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.09.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów...

czytaj więcej »

05 września 2018 13:03 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - Statut Gminy

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.167.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 05.09.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ciasna. Załączniki: Treść zarządzenia [50.09 KB] Projekt uchwały [910.24 KB] Formularz konsultacji [26.5...

czytaj więcej »

04 września 2018 15:15 | Komunikaty

Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu opisu inwentaryzacyjnego

Wójt Gminy Ciasna, działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.) informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu poprzez wywieszenie...

czytaj więcej »

31 lipca 2018 11:38 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - przystanki autobusowe

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.134.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Ciasna, udostępnianych...

czytaj więcej »

31 lipca 2018 11:37 | Komunikaty

Konsultacje projektu uchwały - tryb przeprowadzania konsultacji

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.133.2018 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30.07.2018r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Ciasna Załączniki: Treść...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl