Ogłoszenia

04 listopada 2013 09:28 | Ogłoszenia

Informacja w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Ciasna w dniu 24 grudnia 2013r. (Wigilia)

Zarządzenie nr RSO.SE.120.17.2013 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17 października 2013r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Ciasna Wójt Gminy Ciasna ustala dzień 24.12.2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy. Godziny pracy zostaną przepracowane w...

czytaj więcej »

23 stycznia 2013 14:54 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Animatora - ORLIK Ciasna

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko ANIMATORA w ramach projektu "Animator programu - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 roku na obiekcie w Ciasnej Załączniki: Treść ogłoszenia [391.89 KB] Oświdczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programó finansowanych...

czytaj więcej »

23 stycznia 2013 14:53 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Animatora - ORLIK Sieraków Śląski

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko ANIMATORA w ramach projektu "Animator programu - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 roku na obiekcie w Sierakowie Śląskim Załączniki: Treść ogłoszenia [399.37 KB] Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów...

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 14:23 | Ogłoszenia

Przyjmowanie wniosków i powołanie na rzeczoznawcę

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciasna w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu Załączniki: Treść ogłoszenia [55.09 KB]

czytaj więcej »

17 stycznia 2013 14:52 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.2.2013 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki Załączniki: Treść zarządzenia [139.59 KB]

czytaj więcej »

17 stycznia 2013 14:38 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.1.2013 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Załączniki: Treść zarządzenia [121.11 KB]

czytaj więcej »

19 września 2012 15:48 | Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały - udzielanie pomocy materialnej dla uczniów

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.127.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.09.2012r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej...

czytaj więcej »

17 września 2012 13:21 | Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały - podział na obwody głosowania

Zarządzenie nr RSO.SE.0050.126.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.09.2012r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Ciasna na obwody głosowania Załączniki: Treść zarządzenia [39.15 KB] Projekt uchwały [38.15 KB] Formularz konsultacji [24 KB] Protokół...

czytaj więcej »

17 września 2012 13:20 | Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały - podział na okręgi wyborcze

Zarządzenie nr RSO.SE.0050.125.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.09.2012r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXIV/164/2012 Rady Gminy Ciasna, w sprawie podziału Gminy Ciasna na okręgi wyborcze Załączniki: Treść zarządzenia [43.16 KB] Projekt uchwały...

czytaj więcej »

15 maja 2012 11:22 | Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ciasna

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ciasna Załączniki: Treść ogłoszenia [18.51 KB]

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-web.pl