Ogłoszenia

28 kwietnia 2014 10:27 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o podjęciu dialogu technicznego na temat "Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna".

Gmina Ciasna (dalej Inicjator) zamierza zbadać warunki na jakich może powierzyć zadanie modernizacji i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ciasna podmiotowi prywatnemu. Zakłada się, że podmiot prywatny na podstawie umowy oraz własnych planów, projektów i harmonogramów,...

czytaj więcej »

17 stycznia 2014 10:53 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.6.2014 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Załączniki: Treść zarządzenia [23.1 KB] Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie konkursu [102.09...

czytaj więcej »

17 stycznia 2014 10:51 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.5.2014 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2014 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki Załączniki: Treść zarządzenia [23.91 KB] Załącznik do zarządzenia -...

czytaj więcej »

04 listopada 2013 09:28 | Ogłoszenia

Informacja w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Ciasna w dniu 24 grudnia 2013r. (Wigilia)

Zarządzenie nr RSO.SE.120.17.2013 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17 października 2013r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Urzędzie Gminy Ciasna Wójt Gminy Ciasna ustala dzień 24.12.2013r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy. Godziny pracy zostaną przepracowane w...

czytaj więcej »

23 stycznia 2013 14:54 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Animatora - ORLIK Ciasna

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko ANIMATORA w ramach projektu "Animator programu - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 roku na obiekcie w Ciasnej Załączniki: Treść ogłoszenia [391.89 KB] Oświdczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programó finansowanych...

czytaj więcej »

23 stycznia 2013 14:53 | Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko Animatora - ORLIK Sieraków Śląski

Ogłoszenie dotyczące naboru na stanowisko ANIMATORA w ramach projektu "Animator programu - Moje Boisko ORLIK 2012" w 2013 roku na obiekcie w Sierakowie Śląskim Załączniki: Treść ogłoszenia [399.37 KB] Oświadczenie o nie pobieraniu wynagrodzenia związanego z realizacją innych programów...

czytaj więcej »

18 stycznia 2013 14:23 | Ogłoszenia

Przyjmowanie wniosków i powołanie na rzeczoznawcę

Ogłoszenie Wójta Gminy Ciasna w sprawie przyjmowania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę w celu szacowania zwierząt, produktów i sprzętu Załączniki: Treść ogłoszenia [55.09 KB]

czytaj więcej »

17 stycznia 2013 14:52 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.2.2013 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2013 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki Załączniki: Treść zarządzenia [139.59 KB]

czytaj więcej »

17 stycznia 2013 14:38 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.1.2013 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Załączniki: Treść zarządzenia [121.11 KB]

czytaj więcej »

19 września 2012 15:48 | Ogłoszenia

Konsultacje projektu uchwały - udzielanie pomocy materialnej dla uczniów

ZARZĄDZENIE NR RSO.SE.0050.127.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 19.09.2012r. w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie : zmiany uchwały Nr XII/74/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 05.08.2011r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl