Ogłoszenia

03 lutego 2012 13:26 | Ogłoszenia

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej oraz protokół Komisji ws realizacji zadania publicznego

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.7.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie Współpracy Gminy Ciasna z Organizacjami pozarządowymi...

czytaj więcej »

18 stycznia 2012 14:15 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.4.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 07.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia Treść Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj Protokół nr 2/2012 z dnia 27...

czytaj więcej »

18 stycznia 2012 14:12 | Ogłoszenia

Konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki

Zarządzenie Nr RSO.SE.0050.3.2012 Wójta Gminy Ciasna z dnia 17.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację w 2012 roku zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki Treść Zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej tutaj Protokół...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-web.pl