"Z uśmiechem w przyszłość""Z uśmiechem w przyszłość"

 

 W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sierakowie Śląskim realizowany jest  projekt  pt „Z uśmiechem w przyszłość” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie; 

Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich;

Beneficjentem realizowanego projektu jest Gmina Ciasna. W projekcie bierze udział 50 uczniów.


Realizowane są cztery rodzaje zajęć:

1. „Z komputerem na ty” zajęcia komputerowe

2. „Dziennikarski flesz” zajęcia dziennikarskie

3. „Mali podróżnicy, wielkie odkrycia” zajęcia przyrodniczo – naukowe

4. „Za kulisami” warsztaty teatralne


Uczniowie w ramach realizacji projektu „Z uśmiechem w przyszłość” będą uczestniczyć w 4 wycieczkach dydaktycznych, które poszerzą wiedzę i zainteresowania z zakresu obcowania z kulturą. Szkoła w ramach projektu otrzyma pomoce dydaktyczne oraz naukowe.

 

Realizacja: IDcom.pl