Informacje z bieżącej działalności Wójta Gminy Ciasna


8.10.2014


Wójt Gminy Ciasna wziął udział w jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego. Jubilatom wręczył medale Prezydenta RP, kwiaty i upominki oraz złożył gratulacje i życzenia.


25.09.2014

Wójt Gminy Ciasna poinformował mieszkańców gminy Ciasna o stanie wody pitnej na terenie gminy. Woda na terenie gminy Ciasna jest zdatna do spożycia.


19.09.2014


Wójt Gminy Ciasna otrzymał zaproszenie do uczestnictwa w uroczystości XXV-lecia Podokręgu Piłki Nożnej w Lublińcu


18.09.2014

- Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystościach z okazji 65-lecia Koła Łowieckiego Żubr Księży Las w Wilkowicach

- Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w seminarium "Miasto 3. Zintegrowane podejście do problemów obszarów funkcjonalnych na przykładzie Chorzowa, Rudy Śląskiej i Świętochłowic na zaproszenie Prezydenta Miasta Rudy ŚLąskiej Grażyny Dziedzic

- Wójt Gminy Ciasna został zaproszony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach do wzięcia udziału w uroczystości otwarcia IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

- Wójt Gminy Ciasna wziął udział w uroczystej mszy św w Kosciele Trójcy Św. w Ciasnej z okazji 80-tych urodzin i 55-lecia posługi kapłańskiej ks. proboszcza Bobrzika. Wójt złożył podziękowania, gratulacje i najlepsze życzenia


5.09.2014

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystych obchodach nadania sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Wójt wbił symboliczny gwóźdź na sztandarze podczas uroczystości.


30-31.08.2014

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystych obchodach Dożynek Gminnych w Wędzinie.


2-5.08.2014

Wójt Gminy Ciasna przebywał w tych dniach wraz z MOD i Mażoretkami z Ciasnej oraz innymimieszkańcami w partnerskiej gminie Wolpertswende na zaproszenie burmistrza gminy Daniela Steinera z okazji Święta Wsi Mochenwangen oraz jubieluszu 100-lecia Związku Rowerowego.


31.07.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty przysługuje pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.


22.07.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje o rozstrzygnięciu konkursu "Najpiękniejsza zagroda rolnicza i nierolnicza w gminie Ciasna 2014". Wręczenie nagród nastpi podczas Dożynek Gminnych w Wędzinie 31 sierpnia 2014 roku.


27.06.2014

Wójt Gminy Ciasna otrzymał podziękowania z gminy Zell im Wiesental za wspaniałe przyjęcie i gościnność.


26.06.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje, iż gmina Ciasna została laureatem Ogólnopolskiego Rankingu pod hasłem "Perły Samorządu. Nowoczesna gmina.Nowoczesne miasto", zorganizowanym przez dziennik "Gazeta Prawna". Gmina Ciasna znalazła się w czołówce i otrzymała wyróżnienie w kategorii gmina wiejska


19.06.2014

Wójt Gminy Ciasna przyjął i przywitał 40-osobową grupę z niemieckiej gminy Zell im Wiesental oraz pożyczył udanego pobytu na terenie gminy Ciasna.


19-22.06.2014

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystych obchodach Dni Gminy Ciasna


 3.06.2014

Wójt Gminy Ciasna wziął udział w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim podczas uroczystości uświetniających Dzień Samorządu Terytorialnego


16.05.2014

Wójt Gminy Ciasna znalazł się w gronie laureatów IV edycji konkursu "Samorządowiec Roku" i otrzymał "Złoty Klucz 2013"


13.05.2014

Wójt Gminy Ciasna ogłosił przetargi:

- Kompleksowa termomodernizacja budynku komunalnego w Zborowskiem przy ul. Długiej 34

- Kompleksowa termomodernizacja budynku oświatowego w Sierakowie Śląskim przy ul. Parkowej

- Kompleksowa termomodernizacja budynku oczyszczalni ścieków w Sierakowie Śląskim przy ul. Stawowej 2 a


9.05.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje o rozpoczętych robotach budowlanych na zadaniach pod nazwą: "Przebudowa dróg gminnych nr 652007 S (ul. Biała) oraz 652005 S (ul.Boczna) łączących drogę powiatową nr S 2303 (ul. Brzezinkowska) w Glinicy z drogą krajową nr 11 (ul. Asfaltowa) w gminie Ciasna; Remont ul. Długiej etap II w SIerakowie Śląskim


6.05.2014

- Wójt Gminy Ciasna ogłosił Konkurs "Najpiękniejsza zagroda rolnicza i nierolnicza w gminie Ciasna 2014". Konkurs będzie trwał od 20 maja do 30 lipca 2014 roku

- Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystych obchodach Gminnego Dnia Strażaka, który odbył się 3-4 maja w Sierakowie Śląskim


 27.04.2014

Wójt Gminy Ciasna złożył serdeczne podziękowania dla organizatorów,nauczycieli i uczniów za trud i wysiłek w przygotowaniu akademii poświęconej Janowi Pawłowi II z okazji Jego kanonizacji


24.04.2014

- Wójt Gminy Ciasna został zaproszony na Galę Konkursu dla samorządów "Dobry klimat dla rodziny"o Nagrodę Pary Prezydenckiej, która odbędzie się w Pałacu Prezydenckim 15 maja br.

- Wójt Gminy Ciasna podpisał wniosek o środki finansowe na zadanie z działania 9.3 "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktury Środowiska 2007-2013

23.04.2014


Wójt Gminy Ciasna informuje, iż delegacja z Zell im Wiesental wraz z młodzieżą z Orkiestry Dętej przyjęła zaproszenie i będzie gościć w gminie Ciasna w dniach od 19 do 21 czerwca 2014 roku.

18.04.2014

- Wójt Gminy Ciasna informuje, iż w ramach przebudowy dróg gminnych w Glinicy będzie wykonywana przebudowa nawierzchni z podbuową ul. Brzezinkowskiej, ul. Białej i ul. Bocznej w Glinicy, budowa nowego odwodnienia i oświetlenia tych dróg, przebudowa teletechniki, wymiana przyłączy wodociągowych w tych ulicach, budowa miejsc postojowych przy ul. Bocznej

- Wójt Gminy Ciasna informuje o rozstrzygniętym przetargu na przebudowę nawierzchni z podbudową ul. Długiej w Sierakowie Śląskim, etap II, na dł. 1 km.

16.04.2014

Wójt Gminy Ciasna wydał Zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniodawczej do spraw dialogu technicznego na temat "Modernizacja i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ciasna" oraz w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Ciasna

 

12.04.2014 

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w walnym Zgromadzeniu członków Spółki Wodnej gminy Ciasna


11.04.2014

Trwają prace Wójta gminy Ciasna nad wyborami do Europarlamentu. 8 kwietnia Wójt Gminy Ciasna podał do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

10.04.2014

Wójt Gminy Ciasna złożył wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej: Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2014 roku z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomocy dydaktycznej świetlic szkolnych; Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w 2014 roku do nauki dla dzieci 6-letnich

1.03.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje, że od 1 marca rozpoczynają się zajęcia na kompleksach sportowych Orlik w Sierakowie ŚLąskim i Ciasnej.

10.02.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje, że w dniach od 24 lutego do 1 marca Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W ramach organizowanej akcji osoby pokrzywdzone będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad w trakcie trwania dyżurów.

28.01.2014

Wójt Gminy Ciasna wziął udział w Dniu Seniora organizowanym przez Szkołę Podstawową w Ciasnej.

14.01.2014

Wójt Gminy Ciasna wziął udział w Koncercie Kolęd, organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Ciasnej.


2014


17.12.2013

- Wójt Gminy Ciasna uczesniczył w uroczystym oddaniu do użytku mieszkańcom Panoszowa części zmodernizowanego budynku po starej szkole. W tym dniu odbyło się również spotkanie z seniorami, zorganizowaneprzez Wójta Gminy Ciasna, Sołtysa i Radę Sołecką Panoszowa.

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w Dniu Seniora w Wędzinie.

30.10.2013

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w jubieluszu z okazji 50-lecia pożycia małżenskiego. W tym roku jubileusz obchodziło 17 par z gminy Ciasna.

30.10.2013


Wójt Gminy Ciasna informuje, że gmina Ciasna zajęła III miejsce w rankongu zorganizowanym przez czasopismo "Wspólnota" badające inwestycje polskich miast i wsi w infrastrukturę drogową.

1.10.2013

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Hansa Wendelin Schollhorn, Honorowego Obywatela Gminy Ciasna w Mochenwangen.

7-8.09.2013

Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystych obchodach Dożynek Gminnych w Jeżowej.

21.08.2013

Wójt Gminy Ciasna informuje o rozstzrygnięciu Konkursu " Najpiękniejsza zagroda rolnicza i nierolnicza gminy Ciasna 2013". Wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych w Jeżowej.

24.07.2014

Wójt Gminy Ciasna informuje, że Gmina Ciasna została laureatem w Rankingu Samorządów "Rzeczypospolitej" jako gmina wiejska i zajęła III miejsce w kategorii - gmina innowacyjna.

4.06.2013

WójtGminy Ciasna informuje, że Gmina Ciasna zajęła III miejsce w skali kraju w konkursie "Markowy Samorząd" w kategorii gminy wiejskie.

5.05.2013

- Wójt Gminy Ciasna uczestniczył w uroczystych obchodach Gminnego Dnia Strażaka w Glinicy.

- Wójt Gminy Ciasna informuje, że od maja 2013 roku są prowadzone zajęcia w postaci gier i zabaw na boiskach wielofunkcyjnych w Molnej i Wędzinie.

 

24.04.2013

- kontynuacja prac dotyczących projektówmożliwych do realizacji w ramach programu rozwoju subregionu ustalonego w okresie 2014-2020

opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenówdla celów wnioskowania o pozyskanie środków zewnętrznych, w tym .in.: z LGD Spichlerz Górnego Śląska

- współpraca z Zakładem Karnym sfinalizowana uruchomieniem grupy osób wykonujących prace porządkowe i remontowe na terenie gminy Ciasna

- prowadzenie postępowań związanych z procedurą przetargową rozdysponowania nieruchomości na terenie gminy Ciasna

- wprowadzenie inwestorów na tereny budowy w tym min.: ul. Szkolną i Zieloną w Sierakowie Śląskim

- prowadzenie procedury przetargowej na budowę kanalizacji w Zborowskiem

- prowadzenie procedury pozyskania środków na poprawę jakości dróg z funduszy Ochrony Gruntów Rolnych

7.01 - 23.01.2013

Wójt Gminy Ciasna informuje:

- brał udział w uroczystościach pożegnalnych Adama Matusiewicza, Marszałka Województwa Śląskiego

- ogłosił nabór na wyłonienie osób prowadzących zajęcia sportowe na obiektach Orlik 2012 w Ciasnej i Sierakowie Śląskim

- 18 stycznia uczestniczył w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów Podregionu Bytomskiego, które odbyło się w Urzędzie Gminy Ciasna. W ramach spotkania uzgodniono listę projektów do Kontraktu Terytorialnego Podregionu Bytomskiego. W ramach dalszych prac związanych z przedłożeniem projektów do Kontraktu Terytorialnego Wójt Gminy Ciasna brał udział w spotkaniach: 22 stycznia w Starostwie Powiatowym w Lublincu i 23 stycznia w Katowicach. Programami subregionalnymi mają być objęte priorytety: gospodarka niskoemisyjna i odnawialne źródła energii, ochrona środowiska i dziedzictwa kulturalnego, włączenie społeczne i rewitalizacja, wzmocnienie potencjału edukacyjnego

- zostałyogłoszone przetargi na budowę kanalizacji sanitarnej w ZBorowskiem z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Ciasnej, adaptację budynku komunalnego na cele rekreacyjno-kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej z termomodernizacją budynku w Panoszowie, na usługi w zakresie szacowania nieruchomości

- dokonano wyboru wykonawcy zadania "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Przywarach wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami".

 

2.01 - 5.01.2013

Wójt Gminy Ciasna informuje:

- Wójt Gminy Ciasna został reprezentantem gmin powiatu lublinieckiego w podregionie bytomskim Subregionu Centralnego Woj. Śl., - więcej informacji w zakładce Aktualności.

- 2 stycznia odbyło się spotkanie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Lublinieckiego w sprawie wypracowania wspólnego stanowiska dotyczącego wskazania obszarów wnioskowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych


 2013

 

3.12 - 30.12.2012

Wójt Gminy Ciasna informuje:

- zakończono budowę drogi gminnej nr 652405S łączącej drogę powiatową nr S2301 (ul. Ceramiczna) i drogę powiatową nr S2309 (ul. Wiejska) w Gminie Ciasna

- zakończono remont dachu Hali Sportowej w Sierakowie Śląskim

- wziął udział w spotkaniach opłatkowych wszystkich zakładów pracy działających na terenie Gminy Ciasna, a także w spotkaniach opłatkowych z mieszkańcami gminy

- została podpisana umowa o współpracy w kwestii wykonywania nieodpłatnej pracy przez skazanych na 2013 rok

 

26.11. - 2.12. 2012

Wójt Gminy Ciasna informuje:

- wziął udział w spotkaniu z Przedsiębiorcami

- został wystosowany wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o pozyskanie środków na remont fajczarni w Zborowskiem

- uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego podregionu bytomskiego i gliwickiego , dotyczącego ustalenia wysokości możliwości pozyskania środków unijnych na lata 2014 - 2020

- konsultował z Urzędem Marszałkowskim dokumentację do refundacji kosztów za wykonanie ul. Dębowej w Wędzinie w ramach środków tzw. dróg dojazdowych do pól

- złożył wniosek do LGD Spichlerz Górnego Śląska na zagospodarowanie terenu za szkołą w Ciasnej

 

19.11. - 25.11.2012

Wójt Gminy Ciasna informuje:

- wziął udział w spotkaniu z historykami i architektami w celu zdromadzenia materiałów do wykonania dokumentacji koniecznej do złożenia wniosku o modernizację i odbudowę Fabryki Fajek w Zborowskiem

- wziął udział w Zgromadzeniu Subregionu Centralnego w Mikołowie. Tematem zgromadzenia było wypracowanie algorytmu podziału środków unijnych, które będą do pozyskania w przyszłych okresach finansowania

- wyraża swoje zadowolenie i przesyła gratulacje dla państwa Teresy i Józefa Brzezinów z Molnej, którzy zajęli I miejsce w konkursie na Najpiękniejsze Gospodarstwo w Województwie Śląskim

- wniosek dotyczący dofinansowania schetynówki ul. Szkolnej w Sierakowie Śląskim otrzymał pozytywną ocenę formalną

- otrzymano pisemne potwierdzenie otrzymania dotacji z Ministerstwa Edukacji na wnioskowany remont dachu hali sportowej w Sierakowie Śląskim

- został otwarty pzretarg na budowę targowiska w Sierakowie Śląskim, trwają prace nad złożonymi ofertami, wpłynęlo 14 ofert

 

 12.11 - 18.11.2012

Wójt Gminy Ciasna informuje:

-wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Śląskiego Adamem Matusiewiczewm i Ministrem Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską w sprawie środków europejskich na następny okres finansowy po 2013 roku. Na spotkaniu omówiono ilość możliwych środków oraz wskazano płaszczyzny do ich przyznania

- wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Rudzie Śląskiej, na którym poruszono kwestie związane ze zmianą karty nauczyciela oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego

- był obecny na spotkaniu wiejskim w Molnej, na którym ogłoszono rezygnację obecnego sołtysa Aleksandry Baron i wybrano nowego sołtysa. Została nim Brygida Pietrucha

- wziął udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów, które odbyło się w gminie Konopiska. Tematem było określenie wysokości opłaty i regulaminów dotyczących odbioru odpadów od mieszkańców gminy

- prowadzi rozmowy i uzupełnia dokumentację dotyczącą złożonego wniosku na kolejną schetynówkę - ul. Szkolną w Sierakowie Śląskim

- uczestniczył w konferencji podsumowującej rezulataty PROW na lata 2007-2013

 

5.11-11.11.2012

 

Wójt Gminy Ciasna informuje:

 - wziął udział w Dniu Seniora w Glinicy, zorganizowanym przez Wójta gminy Ciasna oraz Sołtysa i Radę Sołecką z Glinicy

 -wziął udział w spotkaniu wójtów i burmistrzów Związku Gmin Górnej Małej Panwi w sprawie regulaminu i ustalenia wysokości stawki za odpady komunalne obowiązującej po 1 lipca 2013 roku

 -ogłosił przetarg na budowę targowiska w Sierakowie Śląskim

 -ogłosił przetarg na odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimą 2012/3 roku

 - ogłosił II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ciasnej w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 11

 - pracuje nad projektem budżetu gminy Ciasna na 2013 rok

 

 

29.10 - 4.11.2012

Wójt Gminy Ciasna informuje:

- zostały zakończone prace związane z remontem drogi Dębowej w Wędzinie

- finalizują się prace budowy dogi łączącej miejscowości Molna - Panoszów

- wizyta u konserwatora zabytków celem analizy dokumentacji dotyczącej pozyskania środków na odbudowę i remont obiektu fajczarni w Zborowskiem

- został zakończony przetarg na remont dachu hali sportowej w Sierakowie Śląskim

 

 

Realizacja: IDcom.pl