Pomoc prawna

Urząd Gminy w Ciasnej informuje, że na mocy podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Lublińcu, w oparciu o  ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej, która weszła w życie 1 stycznia 2019r. - od stycznia w tutejszym Urzędzie można skorzystać z nieodpłatnych usług adwokatów (zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie) oraz ze świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy Ciasna udzielana jest w każdy wtorek  od godz. 11.30 do 15.30.

 

Realizacja: IDcom.pl