Śląski Związek Gmin i Powiatów

 

INFORMACJA
nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
w dn. 20 stycznia 2017 r.

 

            W dn. 20 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin
i Powiatów w Gliwicach. W trakcie posiedzenia Zarząd Związku mocno krytycznie odniósł się do pomysłu limitowania liczby kadencji w samorządach lokalnych, wskazując, że takie rozwiązanie byłoby wysoce szkodliwe dla Państwa. Praktyczne doświadczenie wskazuje, iż gminy, które odznaczają się ciągłością władzy odnoszą zwykle większe rezultaty w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania usługami publicznymi. Członkowie Zarządu Związku stwierdzili też, że wprowadzanie zmian w ordynacji wyborczej powinno mieć charakter systemowy, a więc winno polegać na kompleksowym uregulowaniu wszystkich kwestii dotyczących tej dziedziny, np. czasu trwania kadencji organu wykonawczego oraz rady.

 

            Ponadto Zarząd Związku dyskutował na temat przygotowywanych zmian w zakresie działania funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w odniesieniu do sposobu wyboru i składu rad nadzorczych). Członkowie Zarządu Związku wyrazili obawę, że zmodyfikowanie tych zasad będzie niekorzystne dla woj. śląskiego. Nowe kierunki wydatkowania środków oraz lista zadań priorytetowych mogą nie uwzględniać w dostatecznym stopniu potrzeb ekologicznych naszego regionu, który boryka się z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, stanowiącym zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Podczas posiedzenia Zarządu Związku omówiono również ,,Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”.

 zdjecie_1_20jpg [300x225]  zdjecie_2_20jpg [300x225]

(autor zdjęć p. Monika Foltyn)


 

Informacja nt. XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

            Uprzejmie informuję, iż w dn. 8 grudnia 2016 r. (czwartek) - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice, Członka Zarządu Związku -
w Czechowicach-Dziedzicach odbyła się XLI sesja Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów (regionalnej organizacji samorządu lokalnego województwa śląskiego). W XLI sesji Zgromadzenia wziął udział p. Jan Chrząszcz, I Wicewojewoda Śląski i p. Jacek Szczotka, Wicekurator Oświaty w Katowicach. W XLI sesji Zgromadzenia Ogólnego uczestniczyło
76 delegatów – prezydentów, starostów, burmistrzów, wójtów (lub zastępców), w imieniu gmin
i powiatów członkowskich Związku. W sesji Zgromadzenia wzięli również udział - na zaproszenie p. Mariana Błachuta, Burmistrza Miasta Czechowice-Dziedzice - burmistrzowie
i wójtowie gmin nienależących dotąd do Związku.

 

Zgromadzenie Ogólne przedyskutowało i przyjęło stanowiska w następujących - istotnych dla regionu oraz samorządulokalnego - kwestiach:

1)     ws. planowanej reformy edukacji;
2)     ws. nielegalnego składowania odpadów na terenie woj. śląskiego;
3)     ws. potrzeby uruchomienia dodatkowego instrumentu finansowego w celu wspierania przywrócenia wartości użytkowej budynków o istotnym znaczeniu dla społeczności lokalnych;
4)     ws. konieczności zwiększenia dotacji na zadania zlecone związane z rejestracją stanu cywilnego.

zdjecie_1jpg [300x200]  zdjecie_2jpg [300x200]  zdjecie_3jpg [300x200]

(autor zdjęć: archiwum ŚZGiP)

Realizacja: IDcom.pl