Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap IPrzedmiotem projektu jest rewitalizacja części obszaru Gminy Ciasna. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren znajdujący się w obszarze ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej (dz. nr 352/15, 269/2), w celu nadania mu funkcji społecznej, rekreacyjnej i gospodarczej, w tym przebudowany zostanie istniejący, parterowy budynek gospodarczy na potrzeby Centrum Aktywizacji Społecznej, znajdujący się przy ul. Lublinieckiej 21, na terenie Gimnazjum Publicznego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ciasnej. Prace na terenie rewitalizowanym obejmą wykonanie instalacji technicznych, utwardzenie terenów, nasadzenie zieleni, wykonanie elementów małej architektury, placów pod działalność gospodarczo-wystawienniczą oraz kompleksową przebudowę budynku gospodarczego na Centrum Aktywizacji Społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i ożywienia przestrzeni publicznej, poprawy życia mieszkańców oraz ich aktywizacji społeczno-zawodowej i ograniczenia wykluczenia społecznego.

Termin realizacji              2016-11-07 - 2019-03-30 

Wartość całkowita           2 899 615,00 zł

Dofinansowanie              2 425 791,54 zł

foto_1jpg [250x166]  foto_2jpg [250x166] 

scenajpg [300x225]  stojakijpg [300x225]  szachyjpg [300x225]

logajpg [500x59]

Realizacja: IDcom.pl