Rewitalizacja obszaru ulic: Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej poprzez zagospodarowanie terenu w celu nadania funkcji rekreacyjnej i gospodarczej - etap IPrzedmiotem projektu jest rewitalizacja części obszaru Gminy Ciasna. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren znajdujący się w obszarze ulic Lublinieckiej, Stawowej i Dobrodzieńskiej (dz. nr 352/15, 269/2), w celu nadania mu funkcji społecznej, rekreacyjnej i gospodarczej, w tym przebudowany zostanie istniejący, parterowy budynek gospodarczy na potrzeby Centrum Aktywizacji Społecznej, znajdujący się przy ul. Lublinieckiej 21, na terenie Gimnazjum Publicznego Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Ciasnej. Prace na terenie rewitalizowanym obejmą wykonanie instalacji technicznych, utwardzenie terenów, nasadzenie zieleni, wykonanie elementów małej architektury, placów pod działalność gospodarczo-wystawienniczą oraz kompleksową przebudowę budynku gospodarczego na Centrum Aktywizacji Społecznej. Realizacja projektu przyczyni się do uporządkowania i ożywienia przestrzeni publicznej, poprawy życia mieszkańców oraz ich aktywizacji społeczno-zawodowej i ograniczenia wykluczenia społecznego.

Termin realizacji             2016-11-07 - 2019-03-30

Wartość całkowita           2 901 230,00 zł

Dofinansowanie              2 714 613,60 zł

foto_1jpg [250x166]  foto_2jpg [250x166] 

logajpg [500x59]

Realizacja: IDcom-jst.pl