Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Z POWODU ZAGROŻENIA WIRUSOWEGO PSZOK CIASNA NIECZYNNY

DO ODWOŁANIA

Treść ogłoszenia

 Na terenie oczyszczalni ścieków w Ciasnej uruchomiony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

Szczegółowe zasady funkcjonowania oraz godziny pracy określa poniższy Regulamin. Mieszkańcy gminy będą mogli oddawać tam m.in. odpady komunalne, które nie podlegają standardowej segregacji oraz nie mogę być wrzucone do odpadów zmieszanych.


REGULAMIN

Realizacja: IDcom.pl