Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami komunalnymi

 

W 2019 roku odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Ciasna z nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Firma PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. Przemysłowa 7; 42-274 Konopiska.

Wykonawca przekazuje zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone do :

  • Odpady niesegregowane (zmieszane)- Regionalna Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Zamieszanych Odpadów Komunalnych w Regionie I (RIPOK MBP) – PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa- ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska;
  • Odpady zielone- Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Zielonych i Innych Bioodpadów w Regionie I (RIPOK MBP) – PZOM STRACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa- ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska;

Podmiotem zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez PZOM Strach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa ul. Przemysłowa 7; 42-274 Konopiska. Elektrośmieci zbierane są raz w roku sprzed posesji, można oddawać je również na PSZOKu.

Harmonogram odbioru odpadów

Regulamin PSZOK

Poziomy recyklingu

Uchwały Rady Gminy

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zarządzenie nr RSO.SE.0050.81.2020 Wójta Gminy Ciasna z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ciasna za rok 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Ciasna za rok 2019

Realizacja: IDcom.pl