Rozwój usług społecznych poprzez wsparcie rodziny w Gminie Ciasna

GMINA CIASNA wspólnie z partnerem projektu FUNDACJĄ NA RZECZ SENIORÓW "BONUM VITAE" realizuje projekt pt :„Rozwój usług społecznych poprzez podniesienie jakości i dostępności wsparcia rodziny w Gminie Ciasna".

Projekt ma na celu rozwój usług społecznych, przez objęcie usługami społecznymi 20 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wzrost umiejętności 32 opiekunów faktycznych w terminie 01.02.2020-31.12.2020r. Grupa docelowa: 20 osób [12 kobiet, 8 mężczyzn] powyżej 60 roku życia, wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 32 opiekunów faktycznych [22 kobiety, 10 mężczyzn], opiekunów osób niesamodzielnych, zamieszkujących na obszarze Gminy Ciasna w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

plakatjpg [669x949]

   ulotka.pdf

  regulamin_projektu_022020.pdf
Formularz zgłoszeniowy

Ankieta potrzeb osób z niepełnosprawościami

Oświadczenie o przynależności do gr. docelowej

Oświadczenie o doświadczeniu zagr. ub lub wyk. społ.
Realizacja: IDcom.pl