Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II

 

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie Gminy Ciasna - etap II

 

Realizacja projektu związana jest ze zmniejszeniem emisji gazów poprzez wymianę na terenie Gminy Ciasna oświetlenia 237 opraw oświetleniowych rtęciowych i sodowych na oprawy typu LED o zmniejszonej mocy. Inwestycję zrealizowano w latach 2018- 2020 na terenie miejscowości: Brzegi, Ciasna, Dzielna, Glinica, Jeżowa, Molna, Panoszów, Pietruchowe, Przywary, Sieraków Śląski, Wędzina i Zborowskie.

Termin realizacji: 2018-12-21 - 2020-06-30
Wartość całkowita projektu: 273 658,96 zł
Koszty kwalifikowane: 272 870,90 zł
Dofinansowanie UE: 231 940,26 zł

 

tablicajpg [500x313]

dok_zdj_1jpg [300x448]  dok_zdj_2jpg [300x448]  

dok_zdj_3jpg [300x201]  dok_zdj_4jpg [300x448]  

dok_zdj_5jpg [300x428]  dok_zdj_6jpg [300x400] 

Realizacja: IDcom.pl