Zdalna Szkoła

banerjpg [500x49]

 projektzdalnaszkolajpg [300x154]    Gmina Ciasna przystąpiła do programu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach, którego otrzymała grant w kwocie 60 000,00 zł, stanowiący 100% wkładu z UE. 

Głównym celem programu jest doposażenie szkół w sprzęt komputerowy, niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia.

Z otrzymanych pieniędzy Gmina Ciasna zakupiła 24 laptopy, które zostały przekazane do Placówek Oświatowych. Dyrektorzy szkół użyczają laptopy uczniom, którzy nie mają możliwości nauki zdalnej w warunkach domowych, w obliczu aktualnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na stanu epidemii.

Zakupiony sprzęt przekazano:

- Szkoły Podstawowej w Ciasnej 10 szt.

- Szkoły Podstawowej w Sierakowie Śląskim 10 szt.

- Szkoły Podstawowej w Zborowskiem 4 szt.

20200602_094105jpg [300x225] 20200603_103747jpg [300x225]

Realizacja: IDcom.pl