Pliki do pobrania

 

ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM NA TERENIE GMINY CIASNA

 

Informacje oraz formularze wniosków do pobrania:

 

opis_zezwolenie_transport.pdf [45.44 KB]

wniosek_transport.pdf [24.48 KB]

Wniosek - do edycji [51.15 KB]


 DOKUMENTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ODBIOREM ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informacje oraz formularze wniosków do pobrania:

Pełna treść informacji dotyczącej odbierania odpadów komunalnych [35.83 KB]

Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [15.37 KB]

Wzór wniosku o wpis (wersja DOC) [31.5 KB]

Wzór oświadczenia [21.25 KB]

Wzór oświadczenia (wersja DOC) [25 KB]

Procedura wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [28.27 KB]

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [30.82 KB]

Wzór wniosku (wersja DOC) [36.5 KB]

 


 

DOKUMENTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW


Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

 

Informacja o zmianie podstawy prawnej uzyskania dofinansowania

 

Wniosek obowiązujący w ROKU SZKOLNYM 2012/2013

 

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rok szkolny 2012-2013)

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (rok szkolny 2012-2013)

 


 

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM NAUKI

 

Realizacja obowiązku nauki - oświadczenie

Realizacja obowiązku nauki - oświadczenie

 Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017

Realizacja: IDcom-jst.pl