Położenie

Gmina Ciasna położona jest w północno-zachodniej części województwa śląskiego, w powiecie lublinieckim. Jest najbardziej wysuniętą na północ gminą tego powiatu. Od zachodu graniczy z województwem opolskim. Północno-wschodnią granicę gminy stanowi rzeka Liswarta. W znaczeniu fizyczno-geograficznym obszar Gminy Ciasna znajduje się w obrębie Obniżenia Liswarty. Gmina położona jest niemal w całości w dorzeczu Młynówki - lewego dopływu Liswarty. W ujednoliconym podziale na regiony geograficzne Polski Obniżenie Liswarty zaliczane jest do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Znajduje się w północnej części tego regionu, pomiędzy Progiem Woźnicki i Progiem Herbskim.

W znaczeniu historycznym, etnograficznym i kulturowym gmina Ciasna położona jest na obszarze Górnego Śląska - jednego z regionów historycznych Polski. Obszar gminy zakreślony jest następującymi współrzędnymi geograficznymi: 50°42?35" a 50°51?40" szerokości geograficznej północnej oraz 18°30?50" a 18°46?20" długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia gminy obejmuje 134 km2 i skupia na tym terytorium 9 sołectw: Ciasna, Sieraków Śląski, Zborowskie, Wędzina, Panoszów, Molna, Dzielna, Glinica, Jeżowa. Siedziba urzędu gminy znajduje się w Ciasnej, położonej w południowej części administrowanego terenu. Gmina Ciasna sąsiaduje od południowego-wschodu z gminami Pawonków, Kochanowice i Herby (powiat lubliniecki), od północnego-wschodu z gminą Przystajń (powiat kłobucki), od zachodu z gminami Olesno i Dobrodzień (powiat oleski - województwo opolskie). Przez obszar gminy Ciasna prowadzi droga krajowa nr 11 Katowice-Poznań. Łączy ona bezpośrednio dwa pobliskie miasta - Lubliniec i Olesno. Przez obszar gminy przebiega również linia kolejowa prowadząca z Poznania i Wrocławia do Katowic i Częstochowy. Na terenie gminy znajdują się dwie stacje kolejowe - w Ciasnej i Sierakowie Śląskim.

 

Realizacja: IDcom.pl