Historia

Wszystkie wsie gminy Ciasna powstały najpóźniej do końca XV wieku. Najstarszą jest założona jeszcze przed rokiem 1300 Glinica, nieco młodsze: Jeżowa, Sieraków Śląski, Wędzina. Miejscowości te podlegały juryzdykcji proboszczów z Lubecka. Około roku 1650 powstała parafia w Sierakowie Śląskim obejmując Jeżową, MoIną, Wędzinę i Panoszów, natomiast Ciasna, Zborowskie oraz Glinica pozostały w Lubecku, Dzielna zaś w parafii Dobrodzieńskiej. Terytorium gminy było od średniowiecza w posiadaniu przeważnie szlachty śIąskiej o mieszanych tradycjach czeskich, niemieckich i polskich: Kochcickich, Goszyckich, Frankenbergów, Klitzingów. Oprócz rolnictwa ważną dziedziną gospodarki staje się od początku XVI w. hodowla karpi - cały współczesny system kanałów i stawów ( z betonowymi zaporami i mnichami) powstał jeszcze w XIX w., co było wówczas dużym osiągnięciem technicznym. Jednocześnie nad strumieniami powstały kuźnice ( Molna, Panoszów, Zborowskie), a do połowy XIX stulecia nasz rejon wraz z innymi ośrodkami powiatu lublinieckiego zaliczał się do potentatów hutnictwa żelaza na ŚIąsku. Za czasów pruskiego króla Fryderyka Wielkiego w roku 1753 powstała Fabryka Fajek Glinianych, z której do dziś zachował się jeden obiekt o unikalnej na skalę europejską wartości historycznej. W tym też okresie czynna była huta szkła w Wędzinie. Do końca XVIII w. wszystkie wsie mają własne szkoły. Od roku 1884 gmina ma kolej. Również wtedy większe wsie posiadają już agencje pocztowe. Po Powstaniach Śląskich przez terytorium gminy przebiegała granica państwowa między Niemcami i Polską, ostatecznie wytyczona w czerwcu 1923 roku. Ciasna rozwinęła się wówczas jako miejscowość nadgraniczna. Wszystkie wsie zelektryfikowano po I wojnie światowej.

Realizacja: IDcom.pl