Władze gminy

WÓJT GMINY CIASNA

kulej.jpg

mgr inż. Zdzisław Józef Kulej

  Wójt Gminy Ciasna swój urząd objął w kadencji 2018-2023 dnia 22.11.2018r. przez złożenie ślubowania o treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”. Tak mi dopomóż Bóg.

 

RADA GMINY CIASNA

Przewodniczący Rady

Henryk Pluta

Zborowskie

Wiceprzewodniczący
Wiceprzewodnicząca

Mirosław Kalarus
Grażyna Gała

Ciasna
Glinica

Członkowie Rady Gminy

Roman Gbur
Panoszów
Helmut Grzesik Sieraków Śląski
Adam Jelonek Sieraków Śląski
Andrzej Kosytorz Zborowskie
Teresa Kozala
Wędzina
Paweł Krawczyk Sieraków Śląski
Czesław Małczak    Glinica
Piotr Maroń Jeżowa
Józef Nieświec Dzielna
Damian Szpank
Ciasna
Oktawian Vieth Ciasna
Mariola Werner Molna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisje Rady Gminy Ciasna

Komisja Budżetu

Przewodnicząca Komisji            Mariola Werner
Członek                    Grażyna Gała
Członek                    Roman Gbur
Członek                    Adam Jelonek
Członek                    Piotr Maroń
Członek                    Oktawian Vieth

Komisja Gospodarki

Przewodniczący Komisji            Mirosław Kalarus
Członek                    Roman Gbur
Członek                    Helmut Grzesik
Członek                    Adam Jelonek
Członek                    Paweł Krawczyk
Członek                    Józef Nieświec

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji            Piotr Maroń
Członek                    Teresa Kozala
Członek                    Czesław Małczak
Członek                    Józef Nieświec
Członek                    Damian Szpank
Członek                    Mariola Werner

Komisja Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji            Oktawian Vieth
Członek                    Grażyna Gała
Członek                    Helmut Grzesik
Członek                    Mirosław Kalarus
Członek                    Andrzej Kosytorz
Członek                    Czesław Małczak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący Komisji            Paweł Krawczyk
Członek                    Andrzej Kosytorz
Członek                    Teresa Kozala
Członek                    Damian Szpank

Realizacja: IDcom.pl