Infrastruktura

Przez gminę przebiega z południa na północ droga krajowa Katowice-Poznań. Istnieją również dogodne połączenia drogowe z miastami takimi jak: Katowice, Opole, Częstochowa.
Ponadto dogodne powiązania komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi wsiami gminy zapewnia istniejąca sieć dróg powiatowych będących w administracji Starostwa Powiatowego w Lublińcu.

EKOLOGIA

Obecnie Gmina Ciasna posiada dwie oczyszczalnie ścieków, znajdujące sie w Ciasnej i Sierakowie Śląskim wraz z całą siecią kanalizacyjną dla tych miejscowości. Oczyszczalnie te są w technologii FLYGT o pojemności 200m3/dobę, o działaniu automatycznym, mechaniczno-biologiczne z elementami czyszczenia chemicznego. Projektowana jest również kanalizacja dla miejscowości Zborowskie oraz Glinica do oczyszczalni ścieków w Ciasnej.
Sieć wodociągową posiadają miejscowości Ciasna, Glinica, Jeżowa, Sieraków Śląski oraz częściowo Zborowskie, Panoszów i Wędzina. Planowane jest zwodociągowanie całej gminy.
W Ciasnej jest stacja redukcyjno-pomiarowa gazu z wysokiego ciśnienia na średnie. Sieć gazowa biegnie przez Ciasną do Zborowskiego.
Wywozem śmieci z terenu gminy zajmują się firmy: "A.S.A Lubliniec", "ALBA MPGK", "REMONDIS", "A.S.A. Eko Polska", "Zakład Oczyszczania Miasta".

Realizacja: IDcom.pl