Gospodarka

Ciasna jest gminą typowo rolniczą, z zapleczem dla rozwoju przemysłu rolno-spożywczego i przetwórczego (ubojnie, masarnie, piekarnie). Użytki rolne stanowią około 7.000 ha. Gmina posiada 904 gospodarstwa rolne. Znaczną część powierzchni bo około 5.137 ha zajmują lasy oraz stawy hodowlane karpia - 377 ha. Dominującą formą są rodzinne gospodarstwa rolne. W uprawach polowych dominują zboża i ziemniaki.

W okolicy Panoszowa znajduje się kopalnia iłów kajprowych - gliny do wyrobów produktów ceramicznych, które to złoża pod względem jakości należą do największych w Europie.

W gminie jest zarejestrowanych 270 podmiotów gospodarczych, które reprezentują w większości branże stolarską, transport, budownictwo, handel i gastronomię.

Miejscowy przemysł koncentruje się wokół produkcji wyrobów ceramicznych, paneli ściennych, tworzyw sztucznych, hodowli ryb słodkowodnych oraz drobiu i trzody chlewnej.

Systematycznie rozwijana jest infrastruktura techniczna. Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków (Sieraków Śląski - od czerwca 1998r. i Ciasna - od maja 2003).

Na dziewięć wsi trzy sołectwa tj. Ciasna, Sieraków Śląski i Glinica posiadają sieć wodociągową. W celu poprawy sytuacji trwają prace związane z dalszą rozbudową sieci wodociągowej (sołectwo Zborowskie).

W Ciasnej istnieje stacja redukcyjno-pomiarowa gazu ziemnego z wysokiego ciśnienia na średnie. Sieć gazowa biegnie przez Ciasną z tranzytem do wsi Zborowskie.

Cały obszar gminy ma łączność telefoniczną oraz pełny zasięg telefonii komórkowej operatorów GSM oraz Netii.

Dalszy rozwój gminy ukierunkowany jest na rozwój przemysłu rolno-spożywczego oraz na rozwój turystyki. Gmina posiada tereny do wykorzystania pod działalność inwestycyjną.

Realizacja: IDcom.pl