Przyszłość

Władze gminy od szeregu lat podejmują inicjatywy mające na celu propagowanie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej. W 1992r. nawiązano kontakt z niemiecką gmina Wolpertswende Landkreis Ravensburg. Natomiast w lipcu 1999r. podpisano umowę partnerską o współpracy. Celem jest integracja mieszkańców gminy a efektem wymiana orkiestr, chórów, wspólne festyny, mecze piłki nożnej, współpraca szkół podstawowych i indywidualne odwiedziny mieszkańców.

Podobne kontakty nawiązywane są z włoską gminą Menaggio, z którą gmina niemiecka ma podpisaną umowę partnerską.

Gmina ma określone cele rozwojowe określone w kilkuletnim (do 2006r) planie inwestycyjnym np. w zakresie ochrony środowiska, kontynuacja rozbudowy kanalizacji sanitarnej, wodociągowej czy komunikacji tj. modernizacji dróg.

Dalszy rozwój gminy ukierunkowany jest na rozwój przemysłu rolno-spożywczego, turystyki a także agroturystyki.

Realizacja: IDcom.pl