Kultura

Miejscem krzewienia kultury jest zarówno Gminny Ośrodek Kultury jak również szkoły, parafie, oraz Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców. Od kilku lat przy szkole w Ciasnej i Sierakowie Śląskim działaja dwie sekcje teatralne, dzieci klas IV-VI i gimnazjum. Łącznie około 50 dzieci. Zespół Młodzieżowej Orkiestry Dętej - liczy około 100 osób. Orkiestra dęta przy OSP w Sierakowie Śląskim liczy około 20 osób. Chór kościelny przy parafii w Ciasnej - 60 osób. Chór przy Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców w Sierakowie Śląskim - około 21 osób. Zespół orkiestry, jak również chóry posiadają w swym repertuarze dawne pieśni z terenu ziemi śląskiej, regionalne pieśni ludowe i okolicznościowe. Gmina posiada Gminną Bibliotekę Publiczną z trzema punktami bibliotecznymi w Sierakowie Śląskim, Glinicy i Zborowskiem. Na terenie gminy istnieją trzy szkoły podstawowe w Ciasnej z filia w Glinicy i oddziałami zamiejscowymi w Jeżowej i Molnej. Szkoła podstawowa w Sierakowie Śląskim z oddziałem zamiejscowym w Wędzinie oraz szkoła podstawowa w Zborowskiem. Istnieje także jedno gimnazjum w Ciasnej z oddziałem zamiejscowym w Sierakowie Śląskim. Łącznie do szkół uczęszcza około 900 uczniów. Istnieją dwa przedszkola, jedno w Ciasnej z oddziałami zamiejscowymi w Glinicy, Jeżowej i Zborowskiem oraz przedszkole w Sierakowie Śląskim z oddziałem zamiejscowym w Wędzinie.

Realizacja: IDcom.pl