Lata 2007-2010

Zrealizowane inwestycje w Gminie Ciasna w latach 2007-2010 oraz wykorzystanie pozyskanych funduszy europejskich.

inwest_400.jpg

 

 

Realizacja: IDcom.pl