Numery telefonów wewnętrznych

 

Pracownicy Urzędu Gminy w Ciasnej mają przypisane indywidualne numery telefonów.

Połączenie można zrealizować wybierając numer bezpośredni poprzedzony numerem kierunkowym (34) lub zadzwonić na jeden z głównych numerów Urzędu i wybrać odpowiedni numer wewnętrzny, który jest jednocześnie końcówką numeru bezpośredniego.

Numery główne Urzędu Gminy w Ciasnej to:

(34) 35 35 100
(34) 35 35 101
(34) 35 35 105  (tylko fax)
(34) 35 12 022
(34) 35 72 760 (Sekretariat)

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

mgr inż. Zdzisław Kulej

Wójt Gminy

35 72 760  

17

 

 

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

Albina Pogoda

Sekretarz Gminy i Kierownik Referatu

35 72 762

62

16

 

referent ds. sekretarsko-kancelaryjnych

35 72 760

60

15

Urszula Świercok

inspektor ds. obsługi rady oraz ds. handlu i działalności gospodarczej

35 72 768

68

11

Anna Zawierucha

młodszy referent ds. oświatowo - administracyjnych

35 72 769 69

Jolanta Kuczyńska

zastępca kierownika USC

35 72 786

86

Budynek USC

Martyna Ulfik

inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

35 72 787 87

 

Referat Gospodarki Komunalnej

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

Przemysław Szwed

Doradca ds. inwestycji

35 72 774

74

13

Adam Dziewierski

inspektor ds. inwestycji i  drogownictwa

35 72 770

70

12

Anna Gajda

referent ds. komunalnych

35 72 771

71

Jadwiga Kotowska

inspektor ds. geodezji i  rolnictwa

35 72 765

65

9

Barbara Świtała

inspektor ds. gospodarki gruntami

35 72 766 66

Martina Kaczmarzyk

inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

35 72 773

73

13

Gabriela Brzezina

inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i budownictwa

35 72 772 72

 

Referat Budżetowo-Finansowy

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

Urszula Szukalska

Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu

35 72 778

78

4

Lidia Mnich

inspektor ds. księgowości budżetowej

35 72 785

85

1

Jolanta Rose

podinspektor ds. obsługi kasy

35 72 784 84

Zofia Woś

podinspektor ds. płac

35 72 782

82

2

Irena Brodacka

podinspektor ds. księgowości

35 72 783

83

Dorota Pawełczyk

 

35 72 780

80

3

Barbara Kallus

podinspektor ds. wymiaru i  podatków

35 72 779

79

Elżbieta Przywara

podinspektor ds. wymiaru i podatków

35 72 790

90

Marek Bieńko

inspektor ds. pozyskiwania zewnętrznych żródeł finansowania i ich rozliczania 

35 72 781

81

 

Samodzielne stanowisko

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

Krzysztof Strzoda

inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej i p.poż

 35 72 764

64

7

 

  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

mgr Margota Kichman

dyrektor Ośrodka

 

 35 72 776

76

6

 

WYDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

mgr Aldona Sławińska

starszy specjalista pracy socjalnej - rejon działania: Ciasna, Sieraków Śląski, Jeżowa

 35 72 775

75

8

mgr Bożena Mazur

specjalista pracy socjalnej - rejon działania: Glinica, Panoszów, Wędzina

 35 72 775

mgr Aleksandra Szymula - Grzesik

specjalista pracy socjalnej - rejon działania: Molna, Zborowskie, Dzielna

 35 72 775

 

WYDZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

mgr Agnieszka Majchrzak

inspektor

 35 72 777

77

5

Justyna Wnuczek

aspirant pracy socjalnej

 35 72 777

 

WYDZIAŁ FINANSOWY

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr telefonu

Nr wew.

Nr biura

Irena Suda

główna księgowa

 35 72 777

77

5

Aldona Sławińska

kasjer

 35 72 775

75

8

 

Bezpośredni numer telefonu do GOPS -  (34) 35 35 102

Realizacja: IDcom.pl