"Przedszkole dla wszystkich dzieci"


Broszura informacyjna dotycząca realizacji Projektu "Przedszkole dla Wszystkich Dzieci"


 Konkurs Recytatorski pn. Wiosenne Recytowanie

 

W maju 2013 r. odbył się składający się z dwóch etapów Konkurs Recytatorski pn. „Wiosenne Recytowanie”.  Jako pierwsze odbyły się eliminacje wewnątrz przedszkolne, z których wyłoniono 35  uczestników do kolejnego etapu.  Dla każdego dziecka uczestniczącego w eliminacjach w ramach nagrody zostały zakupione piękne książki z wierszami.  W drugim etapie – konkursie głównym  wyróżniono i wręczono symboliczne puchary 10 uczestnikom, natomiast  dla wszystkim dzieciom w nim uczestniczącym jury przekazało gry edukacyjne. Miłym akcentem podczas trwania konkursu wyły występy  artystyczne dzieci z wszystkich oddziałów przedszkolnych. Nasze przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem prezentowały  przygotowane wiersze. Konkurs ten zrealizowano w ramach zajęć dodatkowych z logopedii.  Oprócz wcześniej wspominanego konkursu recytatorskiego w ramach  zajęć z logopedii   dzieci miały okazję obejrzeć teatrzyk  o tematyce „poprawna mowa w zdrowiu się  chowa”, którego realizatorem było Centrum Edukacyjne CZYŻ z Częstochowy.  Dzieci czynnie uczestniczyły w przedstawieniu i była to okazja by połączyć przyjemne z pożytecznym.

 

 Tej wiosny nasze przedszkolaki poznały tradycję Śląska   poprzez aktywny udział w zajęciach, prezentowały wiersze literatury polskiej, a także  ćwiczyły poprawność mowy.

 

dsc06475.jpg [150x113] dsc06479.jpg [150x113] dsc06480.jpg [150x113]

dsc06481.jpg [150x113] dscf4688.jpg [150x113] dscf4689.jpg [150x113]

013.jpg [380x800] 028.jpg [562x800] 030.jpg [528x772] 029.jpg [587x800] 031.jpg [450x800] 032.jpg [502x800] 033.jpg [577x800] 034.jpg [612x800]

035.jpg [543x800] 056.jpg [640x428] 057.jpg [536x800] 059.jpg [496x378] 062.jpg [640x428]

dsc06328.jpg [640x480] dsc06330.jpg [640x480] dscf4454.jpg [800x600] dscf4457.jpg [800x600]

dscf4458.jpg [800x600] dscf4459.jpg [800x600] dscf4463.jpg [800x600] dscf4465.jpg [800x600]Wycieczka do Muzeum Chleba oraz spotkanie z Zespołem "Śląsk"

Ciekawym doświadczeniem była kwietniowa wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie. Przedszkolaki, pod przewodnictwem pani w śląskim stroju rozbarskim, miały okazję zapoznać się z pokaźnym wycinkiem historii życia codziennego na Śląsku. Dzieci mogły poczuć się jak uczniowie w dawnej szkole, obejrzały różnorodne przybory, przedmioty, meble oraz urządzenia służące dzieciom i dorosłym na co dzień, poczynając od „rysika i tabulki”, a na komputerze kończąc. Wiele zgromadzonych sprzętów gospodarstwa domowego, strojów używanych było blisko sto lat temu.

                W ramach tejże wycieczki przedszkolaki obejrzały BAJKĘ O CHLEBIE, poznały proces wypieku chleba, a następnie po szczegółowym instruktażu gospodyni, każde dziecko samodzielnie wykonało swojego zawijańca z ciasta chlebowego, które po upieczeniu wszystkim bardzo smakowały. Przy tej okazji dzieci poznały również odpowiednie słowa w jęz. angielskim.

Galeria: Wycieczka do Muzeum Chleba w Radzionkowie

Ilość zdjęć: 77

 


Inną, również ciekawą formą obcowania z dorobkiem kulturalnym naszego regiony, była wizyta naszych przedszkolaków w maju, w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny  w Koszęcinie. Zespół w tym roku obchodzi 60-lecie swojej działalności.

                Na miejscu nasi wychowankowie spotkali się z „Karolinką”, która opowiedziała i pokazała, z czego składał się na Śląsku strój kobiety i mężczyzny oraz przedstawiła kilka ciekawostek z dawnych śląskich zwyczajów. Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez instruktorkę tańca, która swoim wprawnym okiem zauważyła w małych tancerzach zadatki na przyszłych artystów „Śląska”. Pobyt zakończyliśmy obiadem w Sali jadalnej zespołu.

                 Kolejnym spotkaniem ze „Śląskiem” był koncert zespołu w dniu 27.05.2013 r. w Ciasnej w Hali sportowej, wykonany specjalnie dla wszystkich przedszkolaków. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały popularnych „pieśniczek śląskich” oraz podziwiały artystów w zaprezentowanych tańcach. Mali widzowie gromkimi brawami nagradzali tancerzy i śpiewaków.

                Każda grupa przedszkolna uwieczniła to wydarzenie kulturalne wspólną fotografią  z przedstawicielami zespołu.

 

Galeria: Wizyta w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie

 Ilość zdjęć: 72

 

 

Galeria: Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Ciasnej

Ilość zdjęć: 97


 

 Prezentacja z warsztatów tanecznych w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk"

 


 

 

      Festiwal piosenki dla przedszkolaków

W dniu  11 maja 2012 r.  odbył się w Gminie Ciasna Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej zorganizowany w ramach zajęć z rytmiki  realizowanych w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” . Festiwal podzielono na dwa etapy:

 

Etap pierwszy- przesłuchania przedszkolne  do  festiwalu

 Eliminacje te zostały przeprowadzone w godzinach porannych zajęć we wszystkich przedszkolach i wyłoniono z nich reprezentantów do   drugiego etapu na szczeblu gminnym.  Wszystkie dzieci biorące udział w porannych przesłuchaniach otrzymały upominek muzyczny – flet klasyczny.

Etap drugi – Minifestiwal Piosenki Przedszkolnej na szczeblu gminnym

 O godzinie 17.00 w salce przy kościele św. Trójcy  w Ciasnej rozpoczął się  Minifestiwal  Piosenki Przedszkolnej Ciasna 2012, w którym wzięło udział  24 przedszkolaków z całej Gminy. Imprezę poprowadziły panie: Anna Królik oraz Barbara Maciosek.


czytaj więcej 


Informacja

 dot. realizacji projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci”

 w Gminie Ciasna

 

Gmina Ciasna we wrześniu 2011 r. rozpoczęła realizację projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci”  współfinansowanego przez Unię Europejską  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych  świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie  9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

 Wartość całkowitą projektu  w kwocie 896 058,00 zł  stanowią:

 Wkład Unii Europejskiej – kwota  761 649,30

 Dotacja celowa budżetu państwa  - kwota  120 967,83

 Budżet Gminy  Ciasna – kwota  13 440,87 zł.

 

Projekt „Przedszkole dla wszystkich dzieci”  realizują wszystkie oddziały przedszkoli w Gminie Ciasna tj. w Ciasnej, w  Glinicy, w Jeżowej, w Zborowskiem, w Sierakowie Śląskim oraz w  Wędzinie i jest on kierowany do dzieci w wieku 3- 5 lat oraz ich rodziców.

W okresie od września 2011 r. do grudnia 2011 r. w projekcie uczestniczyło 181 dzieci oraz 45 rodziców; w tym 29 kobiet i 16 mężczyzn,  natomiast od stycznia 2012 r. w projekcie uczestniczy 184 dzieci oraz 45 rodziców; w tym 29 kobiet i 16 mężczyzn.

 

W ramach realizacji projektu  utworzono nowe dodatkowe oddziały w Glinicy  i w Jeżowej.  Został także wydłużony czas pracy istniejących już oddziałów w Ciasnej, w Zborowskiem,  w Glinicy, w Sierakowie Śląskim.  Podjęte działania umożliwiły większej liczbie dzieci udział w zajęciach edukacji przedszkolnej i ich prawidłowy rozwój. Podkreślić należy także, że zapewnienie opieki nad dzieckiem umożliwia  rodzicom łatwiejszy dostęp do rynku pracy.  

 

Ze środków projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne, sprzęt audio oraz koszulki i czapki dla uczestników projektu, a także wyposażenie przedszkoli (meble), dzięki którym  przygotowano zaplecze nowopowstałych oddziałów. We wszystkich oddziałach  zorganizowane jest dożywianie dzieci w postaci kanapek.

 

W ramach projektu w przedszkolach na terenie Gminy Ciasna realizowane są  następujące dodatkowe zajęcia:

 

 • Nauczanie języka angielskiego

 

Zajęcia te  pozwalają dzieciom na naukę  języka angielskiego poprzez zabawę  w łatwy i ciekawy sposób.

W ramach zajęć zostały zorganizowane również w listopadzie 2011 r. :

 -  wycieczka dla 181 dzieci  z elementami języka angielskiego (Wesołe Miasteczko – Lubliniec),

 -   teatrzyk z elementami języka angielskiego dla 181 dzieci zrealizowany przez  ART-RE Studio Małych Form Teatralnych Scenografii i Reżyserii z Krakowa (zorganizowane w placówkach przedszkola na terenie Gminy Ciasna).

 

 • Zajęcia z logopedą

 

Dzięki udziale w zajęciach dzieci ćwiczą wymowę oraz poprawność gramatyczną  wypowiedzi. W trakcie prowadzenia zajęć wykorzystywane są pomoce logopedyczne,  które zakupiono również w ramach projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci”. 

 

 • Zajęcia z rytmiki

 

Uczestnictwo z zajęciach muzyczno - ruchowych daje naszym przedszkolakom  możliwość prawidłowego rozwoju  intelektualnego i ruchowego. W celu prawidłowej realizacji zajęć zostały zakupione  pomoce dydaktyczne w postaci zestawów  zabawek ruchowych oraz toreb z instrumentami do rytmiki. 

W pierwszej połowie maja 2012 r. planowany jest Minifestiwal piosenki dla przedszkolaków  dla dzieci ze wszystkich placówek uczestniczących w projekcie „Przedszkole dla wszystkich dzieci”.

 

 • Spotkania z psychologiem dla rodziców oraz włączenie ojców   w wypełnianie obowiązków wychowawczych

 

Obecnie odbyły się cztery spotkania psychologa z rodzicami w oddziałach w Ciasnej  i w Sierakowie Śląskim (po 2 spotkania w każdym z oddziałów).W spotkaniach mających miejsce w   listopadzie i grudniu 2011 r.,  oraz lutym i marcu 2012   br. uczestniczyło  45 osób w tym  26 kobiet i 16 mężczyzn.  Głównymi zagadnieniami realizowanego zadania jest pomoc i wsparcie psychologa -  porady dot. problemów  i metod wychowawczych dzieci i  ich relacji z rodzicami.

 
 

Wykorzystanie środków finansowych na realizację  zajęć  dodatkowych:

 

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Wydatki przewidziane  w okresie trwania projektu (od IX 2011 r. do  VII 2013 r.)

Wydatki poniesione w okresie od września  2011 r. – marca 2012 r.

1.

Utworzenie nowych oddziałów   i wydłużenie pracy oddziału

582 663,00 zł

185 699,17 zł

w tym m.in:

 •  Zakup wyposażenia nowopowstałych oddziałów (krzesła, biurka, szafki, dywany, parawan oraz kanapy, pufy i kostki piankowe – kwota 14 901,75 zł;
 • Pomoce dydaktyczne, komplety zabawek rozwojowych i wyciszających, pomoce do prowadzenia zajęć, tablice edukacyjne – kwota 19 092,54 zł;
 • Ksero, laptop i drukarka – kwota 8 241,00 zł;
 • Dożywianie dzieci (kanapki) – kwota 32 621,52

2.

Zajęcia  z języka angielskiego

41 420,00 zł

21 718,72 zł

w tym m.in.:

 • Pomoce dydaktyczne (programy, kasety, telewizor i wieża – kwota 8 720,70 zł;
 • Teatrzyk z elementami j. angielskiego – kwota 1 600,00 zł;
 • Wycieczka z elementami j. angielskiego – kwota 6 000,00 zł;
 • Poczęstunek dla dzieci uczestniczących w wycieczce i teatrzyku – kwota 737,02 zł

3.

Zajęcia z logopedą

73 640,00 zł

36 357,80 zł

w tym m.in:

 • Zakup pomocy dydaktycznych (zestaw logopedyczny) – kwota 22 620,30 zł

4.

Zajęcia z rytmiki

36 880,00 zł

17 920,52 zł

w tym m.in:

 • Zakup komplety zabawek ruchowych i torby z instrumentami – kwota  13 500,72 zł

5.

Spotkania z psychologiem dla rodziców oraz włączenie ojców                 w wypełnianie obowiązków wychowawczych

1 920,00 zł

400,00 zł

Razem wydatkowano

262 096,21 zł

 

Ponadto  ze  środków przyznanych w ramach projektu sfinansowano:

 

 1. Zakup koszulek i czapek z logo Europejskiego Funduszu Społecznego i nazwą  projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” – kwota 4 508,71 zł;
 2. Zakup naklejek (w celu oznaczenia zakupionych sprzętów) – kwota 43,05 zł;
 3. Zakup mat. biurowych i pieczątek niezbędnych do realizacji projektu – kwota 2 449,68 zł;

 

 

Sporządziła:

K. Wrzesińska

Widok załączników:

 1. Skan artykułu  pt.  Dodatkowe zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych”  – Express Gminny nr 7-8/2011; zobacz
 2. Skan artykułu  nt. projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” – Express Gminny nr 11-12/2011; zobacz
 3. Informacja o zrealizowanym Teatrzyku - Skan strony  nr 2 Dziennika Zachodniego w Lublińcu z dnia 25 listopada 2011 r.; zobacz
 4. „Dzieci potrzebują skrzydeł” – artykuł nt. zorganizowanych spotkań z psychologiem, który zamieszczono na stronie Sołectwa Sieraków Śląski (http://sierakowslaski.com.pl/instytucje/przedszkole/793-rodz-przed-psych);
 5. Informacja zamieszczona na stronie Urzędu Gminy Ciasna nt. projektu „Przedszkole dla wszystkich dzieci” z dnia 08 grudnia 2011 r. (http://ciasna.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/33718/przedszkole_dla_wszystkich_dzieci);
 6. Artykuł „Gmina Ciasna nie próżnuje…”  zamieszczony na stronie lubliniec.naszemiasto.pl  (http://lubliniec.naszemiasto.pl/artykul/1035393,gmina-ciasna-nie-proznuje-realizuje-27-wnioskow,id,t.html);

 

 


Zpraszamy do obejrzenia galerii z realizacji projektu:

 Galeria obrazująca realizację projektu "Przedszkole dla wszystkich dzieci" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

pokaż więcej »


 Nabór rodziców dot. realizacji zadania spotkania rodziców z psychologiem oraz włączenia ojców w wypełnianie obowiązków wychowawczych w ramach projektu "Przedszkole dla wszystkich dzieci"

Pliki do pobrania dot. zadania:

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zarządzenie Nr 183/2011

Załącznik do Zarządzenia - Regulamin Naboru

 


Gmina Ciasna przystąpiła do realizacji  projektu „Przedszkole dla  wszystkich dzieci” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie  nierówności w stopniu upowszechniania edukacji  przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Projekt jest nakierowany na dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 

Obejmuje między innymi:
 
1. Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
2. Dodatkowe zajęcia z logopedą
3. Zajęcia z rytmiki
4. Zajęcia z psychologiem
5. Wydłużenie czasu pracy przedszkoli
6. Utworzenie nowych oddziałów przedszkoli
7. Wyposażenie  i zakup pomocy dydaktycznej
8. Dożywianie dzieci w postaci kanapek
9. Teatrzyki
10.Wycieczki
11.Festiwal piosenki
 
Zapraszamy do współpracy

 


 

Do pobrania: Dokumenty związane z realizacją Projektu

 

Zarządzenie nr 83/2011 Wójta Gminy Ciasna ws powołania Zespołu do realizacji projektu

Załącznik nr 1 do Zarządzenia - Upoważnienie

Załącznik nr 2 do Zarządzenia - Odwołanie Upoważnienia

Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie

Załącznik do Regulaminu - Deklaracja uczestnictwa

Załącznik do Regulaminu - Kwestonariusz osobowy

Załącznik do Regulaminu - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik do Regulaminu - Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 


 

Uchwała Nr LII/360/2010 Rady Gminy w Ciasnej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Ciasna do realizacji projektu pn. "Przedszkole dla wszystkich dzieci"


Realizacja: IDcom.pl