Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych

Projekt systemowy

"Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych"

W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się realizacja projektu systemowego pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w gminie Ciasna. Celem projektu jest przygotowanie szkół podstawowych do realizacji nowej podstawy programowej w klasach I-III, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Program, skierowany do najmłodszych uczniów, umożliwi szkołom podstawowym sfinansowanie dodatkowych zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych bądź mających specyficzne trudności w nauce, a także zakup specjalistycznego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

 

Uchwała w sprawie przystąpienia do projektu

Zarządzenie Wójta Gminy Ciasna w sprawie powołania zespołu zadaniowego

 

 


 

Zajęcia będą przeprowadzane w następujących szkołach:

 

Szkoła Podstawowa w Ciasnej:


CZĘŚĆ Nr 1: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

- zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Łącznie zamówienie obejmuje realizację 120 godzin zajęć - 3 grupy dla 20 uczniów z czego 48 godzin do wypracowania w 2011 r. .

CZĘŚĆ Nr 2: Zajęcia logopedyczne .

- zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 240 godzin zajęć - 6 grup dla 22 uczniów z czego do wypracowania 76 godzin w 2011 r..

CZĘŚĆ Nr 3: Gimnastyka korekcyjna .

- zajęcia gimnastyczne korygujące wady postawy.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 60 godzin - 2 grupy dla 18 uczniów, z czego do wypracowania w 2011 r. 24 godziny.

CZĘŚĆ Nr 4: Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 60 godzin - 1 grupa dla 8 uczniów. Z czego do wypracowania w 2011 r. 24 godziny.

 

Szkoła Podstawowa w Sierakowie Śląskim :

 

CZĘŚĆ Nr 5: Zajęcia logopedyczne .

- zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 240 godzin zajęć - 6 grupy dla 23 uczniów , z czego do wypracowania w 2011 r. 76 godzin.

CZĘŚĆ Nr 6: Rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego .

- zajęcia rehabilitacyjne dla ucznia z czterokończynowym porażeniem mózgowym.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 60 godzin zajęć - 1 uczeń , z czego do wypracowania w 2011 r. 24 godziny.

CZĘŚĆ Nr 7 : Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

- Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 60 godzin - 2 grupy dla 16 uczniów, z czego do wypracowania w 2011 r. 24 godziny.

 

Szkoła Podstawowa w Zborowskiem:

 

CZĘŚĆ Nr 8: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.

- zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Łącznie zamówienie obejmuje realizację 60 godzin zajęć -2 grupy dla 14 uczniów z czego do wypracowania w 2011 r. 24 godziny.

CZĘŚĆ Nr 9: Zajęcia logopedyczne .

- zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami rozwoju mowy.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 180 godzin zajęć - 5grup dla 20 uczniów z czego do wypracowania w 2011 r. 72 godziny.

CZĘŚĆ Nr 10: Gimnastyka korekcyjna.

- zajęcia gimnastyczne korygujące wady postawy.

Łącznie zamówienie obejmuje realizację 60 godzin - 2 grupy dla 14 uczniów z czego do wypracowania w 2011 r. 24 godziny.

Realizacja: IDcom.pl