e-Urząd

unia_baner.jpg

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

„Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu
w gminach ziemi lublinieckiej"

 

Priorytet: II - Społeczeństwo Informacyjne
 
Działanie: 2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
 
Powiat: Lubliniecki
 
Gmina: Woźniki (Lider Projektu)
 
Całkowity koszt projektu: 1 959 523,73
 
Kwota wnioskowana: 1 366 160,08
 
85% dofinansowania
 
Projekt realizowany w porozumieniu gmin: Boronów, Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, Koszęcin, Pawonków i Woźniki.
 
Kwota dofinansowania dla gminy Ciasna: 163 688,30 zł


Projekt rozpoczęto realizować 15 marca 2008r.
Przy realizacji projektu partnerzy zobowiązani są do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Stosując przepisy zamówień publicznych przeprowadzono w Gminie Ciasna cztery postępowania przetargowe na wykonanie zadań zmierzających do realizacji zadania „Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w gminach ziemi lublinieckiej."

W ramach realizacji projektu i przeprowadzonej procedury Gmina Ciasna realizując zadanie zakupiła: 13 zestawów komputerowych, 13 monitorów, drukarkę i dwa skanery, serwer, oprogramowanie sieciowe-1 komplet, router, UPS - 25 sztuk, modernizację sieci LAN, system elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie EOD ze szkoleniem, urządzenie wielofunkcyjne wprowadzające dokumenty do obiegu. Dokonano także zakupu oprogramowania, w tym:
- system operacyjny - 13 sztuk,
- MS Office - 16 sztuk,
- programy użytkowe dot. Podatku, grafiki, ewidencji dróg,
- oprogramowanie antywirusowe.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Realizacja: IDcom.pl