Kanalizacja Glinica

baner.jpg [500x66]

 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Gminy Ciasna


Kanalizacja współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007 – 2013
Priorytet V „Środowiska”
Działanie 5.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”
Gmina Ciasna podpisała umowę z Województwem Śląskim o dofinansowanie Projektu pod nazwą

„Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w miejscowości Glinica, Gmina Ciasna”.

 Umowa została podpisana w dniu 7 maja 2010 roku.Zgodnie z Umową Zarząd Województwa Śląskiego przekaże Gminie Ciasna (w formie refundacji i zaliczki)  7 331 142,88 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 11 368 632,66 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane projektu  wynoszą 9 079 939,17 PLN. Zatem wkład własny Gminy wydatków kwalifikowalnych wynosi 1 748 796,29 PLN, a wkład własny wydatków niekwalifikowanych  wynosi 2 288 693,49 PLN.


Okres realizacji projektu ustalono na:
Rozpoczęcie realizacji: 5 stycznia 2009 r.
Zakończenie finansowe realizacji: 30 listopada 2011 r.Ciasna, dnia 21.12.2010 r.

 


Rozpoczęcie projektu ogłoszenie

Umowa z Zarzadem województwa

Artykuł Październik 2010

Kanalizacja za europejskie pieniądze

Zarządzanie projektem z dotacją funduszy unijnych

Artykuł lipiec 2011

Realizacja: IDcom.pl