Galeria

Dni Gminy Ciasna

Ilość zdjęć: 124

pokaż więcej »

Dni Gminy Ciasna

Ilość zdjęć: 45

pokaż więcej »

Jubileusz 55 oraz 60-lecia Pożycia Małżeńskiego / listopad 2017

Ilość zdjęć: 76

16 listopada 2017 roku w USC w Ciasnej odbył się Jubileusz z okazji 55-lecia i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym roku 55-lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziło 12 par z Gminy Ciasna: Ruta i Józef Bryłka, Anna i Ewald Dudek, Lucyna i Stanisław Gruca, Eryka i Edmund Kosytorz, Gertruda i Leon Maroń, Klara i Jerzy Marzec, Róża i Jerzy Mikołajczyk, Barbara i Jan Pawełczyk, Marta i Jerzy Pietrucha, Erentrauda i Józef Plonka, Róża i Alfred Wiendlocha, Irena i Herbert Ziaja. Natomiast 60-lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziły 3 pary: Państwo Maria i Henryk Grzechac, Anna i Rudolf Kulig, Felicja i Ryszard Strzoda. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej wraz z Sekretarz Gminy Ciasna Panią mgr Albiną Pogoda i Przewodniczącym Rady Gminy Ciasna Panem Henrykiem Pluta wręczyli Jubilatom pamiątkowe statuetki, kwiaty i upominki oraz złożyli wszystkim życzenia i gratulacje. Następnie Jubilaci obejrzeli występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciasnej pod opieką nauczycieli Pani Doroty Wołowczyk i Pani Ewy Nowak. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni do Sali konferencyjnej na poczęstunek składający się z tradycyjnego kołocza weselnego, podczas którego odśpiewano tradycyjne „Sto lat”. Poczęstunek umilał występ dzieci z sekcji wokalnej GOK w Ciasnej prowadzonej przez instruktota Pana Mariana Chroboka.

pokaż więcej »

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego / listopad 2017

Ilość zdjęć: 57

14 listopada 2017 roku w USC w Ciasnej odbył się Jubileusz z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym roku 50-lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziło 14 par z Gminy Ciasna: Zofia i Szczepan Bień, Maria i Józef Gawenda, Halina i Mieczysław Gierynowicz, Maria i Czesław Jurczyk, Maria i Stanisław Kaczmarzik, Elżbieta i Adolf Klimza, Irena i Gerard Klosok, Daniela i Ryszard Kozela, Monika i Paweł Krawczyk, Maria i Gerard Mielczarek, Krystyna i Jerzy Rost, Katarzyna i Walter Świercok, Barbara i Janusz Ulewicz, Krystyna i Henryk Widawski. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej wraz z Sekretarz Gminy Ciasna Panią mgr Albiną Pogoda i Przewodniczącym Rady Gminy Ciasna Panem Henrykiem Pluta wręczyli Jubilatom medale Prezydenta RP oraz złożyli wszystkim życzenia i gratulacje. Jubilaci otrzymali również kwiaty i upominki, a następnie obejrzeli występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciasnej pod opieką nauczycieli Pani Doroty Wołowczyk i Pani Ewy Nowak. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni do sali konferencyjnej na poczęstunek składający się z tradycyjnego kołocza weselnego, podczas którego odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

pokaż więcej »

Dożynki Gminne 2017 w Dzielnej

Ilość zdjęć: 126

Zdjęcia - Stanisław Koza oraz Bernadeta Kupka

pokaż więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl