Galeria

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego / listopad 2017

14 listopada 2017 roku w USC w Ciasnej odbył się Jubileusz z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. W tym roku 50-lecie Pożycia Małżeńskiego obchodziło 14 par z Gminy Ciasna: Zofia i Szczepan Bień, Maria i Józef Gawenda, Halina i Mieczysław Gierynowicz, Maria i Czesław Jurczyk, Maria i Stanisław Kaczmarzik, Elżbieta i Adolf Klimza, Irena i Gerard Klosok, Daniela i Ryszard Kozela, Monika i Paweł Krawczyk, Maria i Gerard Mielczarek, Krystyna i Jerzy Rost, Katarzyna i Walter Świercok, Barbara i Janusz Ulewicz, Krystyna i Henryk Widawski. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej wraz z Sekretarz Gminy Ciasna Panią mgr Albiną Pogoda i Przewodniczącym Rady Gminy Ciasna Panem Henrykiem Pluta wręczyli Jubilatom medale Prezydenta RP oraz złożyli wszystkim życzenia i gratulacje. Jubilaci otrzymali również kwiaty i upominki, a następnie obejrzeli występ dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Ciasnej pod opieką nauczycieli Pani Doroty Wołowczyk i Pani Ewy Nowak. Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni do sali konferencyjnej na poczęstunek składający się z tradycyjnego kołocza weselnego, podczas którego odśpiewano tradycyjne „Sto lat”.

Ilość zdjęć: 57

Realizacja: IDcom-jst.pl