Aktualności

12 marca 2019 13:52 | Aktualności

Informacja dla Rolników

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie przypomina, że w związku z wejściem w życie “Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącycmi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu“ wymagane...

czytaj więcej »

27 lutego 2019 09:55 | Aktualności

Przerwa w przyjmowaniu wniosków o dowód osobisty

Urząd Gminy Ciasna informuje, że od 4 marca urzędy będą przyjmowały wnioski o dowody osobiste z warstwą elektroniczną. Wcześniej jednak nastąpi przerwa techniczna w Systemie Rejestrów Państwowych. Ostatnie osobiście składane wnioski o stare dowody zostaną przyjęte w piątek (1 marca)...

czytaj więcej »

25 lutego 2019 15:49 | Aktualności

50-, 55-, 60- i 65-lecie pożycia małżeńskiego w 2019 roku

Urząd Stanu Cywilnego w Ciasnej przypomina o przyjmowaniu zgłoszeń par małżeńskich zamieszkałych na terenie gminy Ciasna, które w ciągu całego roku 2019 będą świętować 50-lecie swego pożycia małżeńskiego, w celu wystąpienia do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie im...

czytaj więcej »

25 lutego 2019 08:28 | Aktualności

Spotkanie z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej

Zaproszenie dla mieszkańców na spotkanie z Panem Andrzejem Dudą Prezydentem RP, 25 lutego o godzinie 16.00 w Hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Herbach ul. Katowicka 6.

czytaj więcej »

20 lutego 2019 14:41 | Aktualności

Komunikat Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina o obowiązku utrzymywania zjazdów indywidulanych w ciagu dróg krajowych, tzn. o konieczności utrzymywania drożnych przepustów pod zjazdami na posesję. Oczyszczanie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia swobodnego...

czytaj więcej »

20 lutego 2019 11:12 | Aktualności

Badania mammografem - 28 lutego

Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki gminy Ciasna na bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu...

czytaj więcej »

20 lutego 2019 11:04 | Aktualności

Bezpłatna mammografia - 26 lutego

LUXMED Diagnostyka zaprasza panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badanie odbędzie się 26 lutego przy Hali Sportowej w Ciasnej.

czytaj więcej »

19 lutego 2019 14:17 | Aktualności

Zmiana terminów zebrań sołeckich w Molnej i Jeżowej

Zarządzeniem Wójta Gminy uległy zmianie terminy przeprowadzenia zebrań wiejskich w sołectwie Molna oraz Jeżowa. W Molnej zebranie odbędzie się 21 marca o godz. 18:00 a w Jeżowej 27 marca również o godz. 18:00

czytaj więcej »

18 lutego 2019 14:45 | Aktualności

Darmowe dmuchańce na hali sportowej w Ciasnej i Sierakowie Śląskim

Darmowe dmuchane atrakcje udostępnione są na hali sportowej: - w Ciasnej w godzinach 13.15-17.15 - w Sierakowie Śląskim w godzinach 9.00-13.00, w terminie od 18 do 22 lutego 2019 r. Gmina Ciasna zafundowała dzieciom rozrywkę w ferie, na hali sportowej w Ciasnej. Przez tydzień udostępnione...

czytaj więcej »

14 lutego 2019 11:30 | Aktualności

Gminny Konkurs Ortograficzny „O pióro dyrektora”

Tegoroczny konkurs ortograficzny odbył się 7 lutego w Szkole Podstawowej w Zborowskiem. Podzielony został na dwie kategorie wiekowe : klasy IV – VI oraz klasy VII – VIII i III gimnazjum. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością...

czytaj więcej »

Realizacja: IDcom-jst.pl