Gmina Ciasna
https://ciasna.pl

08 sierpnia 2018 15:51 | Aktualności

Nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w Programie Pomocy Żywnościowej, w Podprogramie 2018

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Ciasna działań w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.

Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Ciasna.

Cel partnerstwa: Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Ciasna pomocy żywnościowej w okresie: sierpień 2018 – czerwiec 2019.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Załączniki:

ciasna_ogloszenie.pdf [158.02 KB]

popz2018_wniosek_weryfikacyjny_opl_ver_rozszerzona_dla_nowych_opl.pdf [273.74 KB]

popz2018_wniosek_weryfikacyjny_opl_ver_skrocona.pdf [283 KB]

wnioski_w_wersji_edytowalnej_doc.zip [54.47 KB]