Gmina Ciasna
https://ciasna.pl

01 grudnia 2018 13:15 | Aktualności

Pierwsza w tej kadencji sesja Rady Gminy Ciasna. Ślubowanie wójta i radnych.

W czwartek 22 listopada w sali Urzędu Gminy w Ciasnej  odbyła się  pierwsza sesja nowej Rady Gminy Ciasna. Radni oraz wójt otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie.  W trakcie obrad wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady gminy oraz składy 5 stałych komisji. Na funkcję przewodniczącego wybrano radnego Henryka Plutę. Funkcję wiceprzewodniczących objęli radni Mirosław Kalarus oraz radna Grażyna Gała.