Aktualności

19 lipca 2017 15:05 | Aktualności

Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór lokalnej organizacji partnerskiej (OPL)

Bank Żywności w Częstochowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2017. W związku z powyższym konieczne jest przeprowadzenie naboru Lokalnej Organizacji Partnerskiej (OPL). W załączeniu przesyłam ogłoszenie Banku Żywności w Częstochowie o naborze OPL (wersja PDF) wraz z wnioskiem dla organizacji chcących realizować POPŻ 2014-2020 w Podprogramie 2017 (wersje PDF oraz Word) Uprzejmie proszę o zawieszenie wymienionych dokumentów na stronie internetowej urzędu. Proszę o nie zamieszczanie ogłoszenia w BIP. Ogłoszenie obowiązuje do dnia 31 lipca. Na wnioski organizacji czekamy do dnia 4 sierpnia. Organizacje chcące uczestniczyć w programie przesyłają do Banku Żywności w Częstochowie skany wniosków, a następnie dostarczają je osobiście lub pocztą na adres biura. Decyzja o udziale organizacji w programie zostanie podjęta na podstawie oceny wniosku. W przypadku braku organizacji lub zgłoszeniu się podmiotów niespełniających kryteriów, możliwe będzie rekomendowanie Ośrodka Pomocy Społecznej jako realizatora programu w danej gminie. Rekomendacji w formie pisemnej dokonuje prezydent/burmistrz/wójt. Termin rekomendowania OPS jako OPL upływa z dniem 10 sierpnia. W przypadku rezygnacji gminy z udziału w Podprogramie 2017 lub realizacji programu z innym partnerem regionalnym, prosimy o przesłanie informacji drogą mailową.

Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia i naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 34 325 50 36 lub 507 162 616

Z poważaniem

Norbert Kępiński
Prezes Zarządu
Banku Żywności w Częstochowie

Przeczytano: 662 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl