Aktualności

24 lipca 2017 15:36 | Aktualności

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny - okres zasiłkowy 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że dnia 31 października 2017 kończy się okres na jaki zostały przyznane świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2016 - 2017.

Kryterium dochodowe nie ulega zmianie i wynosi 674,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast 764,00 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością.

Dnia 30 września 2017 roku kończy się okres zasiłkowy na jaki zostały przyznane świadczenia wychowawcze, tzw. 500+.

Kryterium dochodowe nie ulega zmianie i wynosi 800,00 zł na osobę w rodzinie, natomiast 1 200,00 zł w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością, przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze dziecko.

Okres zasiłkowy, na który zostały przyznane świadczenia z funduszu alimentacyjnego kończy się również dnia 30 września 2017 roku.

Kryterium dochodowe nie ulega zmianie i wynosi 725,00 zł na osobę w rodzinie.

UWAGA: Wnioski na wszystkie z ww. świadczeń przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 roku.


Strona MPiPS z aktualnymi drukami wniosków


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego: biuro nr 5 (parter), tel. 34 3535102, 34 3572777.

 

 

Margota Kichman

Dyrektor GOPS

Przeczytano: 763 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl