Aktualności

13 września 2017 15:08 | Aktualności

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020 PODPROGRAM 2017

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. 

Podprogram 2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Osoby, na podstawie skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która raz w miesiącu, według poniższego harmonogramu, będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych składających się z produktów następującego typu: makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, mleko UHT, ser żółty, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, gulasz wieprzowy, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa, szynka drobiowa, filet z makreli, herbatniki maślane, powidła śliwkowe, fasola biała, buraczki wiórki, cukier biały, olej rzepakowy. 

Skierowania do pomocy żywnościowej będą wydawane przez pracowników socjalnych od dnia 2 października 2017 roku w biurze nr 13A (I piętro). 

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy wynosi:
1) dla osoby samotnie gospodarującej 1 268,00 zł
2) dla osoby w rodzinie 1 028,00 zł

Dochód z miesiąca poprzedzającego wydanie skierowanie np. za wrzesień 2017 w przypadku wydania skierowania w październiku 2017.
Do dochodu rodziny wlicza się dochody wszystkich członków rodziny np.: wynagrodzenia z pracy (netto), z praktyki zawodowej, staże, zasiłki rodzinne, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, emerytury, renty, dochód z gosp. rolnego, itp.

Do dochodu nie wlicza się np. świadczeń 500+.

Oprócz spełnienia kryterium dochodowego musi być spełniona przynajmniej jedna przesłanka z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj.: sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI W GMINIE CIASNA W 2017/2018 ROKU 

21 listopada 2017 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.00 – 10.00 w Sali posiedzeń UG

14 grudnia 2017 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.00 – 10.00 w Sali posiedzeń UG

21 lutego 2018 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.00 – 10.00 w Sali posiedzeń UG

21 marca 2018 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.00 – 10.00 w Sali posiedzeń UG

18 kwietnia 2018 roku od godz. 10.00 – warsztaty edukacyjne w godz. 8.00 – 10.00 w Sali posiedzeń UG


Margota Kichman

Dyrektor GOPSPrzeczytano: 771 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl