Aktualności

27 października 2017 21:08 | Aktualności

Gmina Ciasna zaprasza do wypełnienia ankiety

Montaż instalacji OZE i wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Ciasna

 

Gmina Ciasna planuje złożenie wniosków o dofinansowanie na dotację ze środków UE w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WSL).

Celem projektu będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł (dalej: OZE) w budynkach jednorodzinnych.

W ramach projektu planowane jest dofinansowanie zakupu i montażu instalacji wykorzystującej promieniowanie słoneczne służącej do produkcji ciepłej wody użytkowej lub prądu oraz wymiana źródła ciepła na źródło zasilane gazem lub biomasą (np. pelety, kotły do zgazowania drewna).

Warunkiem wymiany źródła ciepła jest wcześniejsze ocieplenie budynku (koszty te nie podlegają dofinansowaniu).

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przystąpieniem wraz z Gminą Ciasna do ww. projektów jako odbiorcy ostateczni tj. gospodarstwo domowe objęte dotacjami na montaż instalacji OZE i/lub wymianę źródła ciepła (starych kotłów/pieców) prosimy o wypełnienie ankiety.

Uzyskane informacje są niezbędne do zaplanowania działań w zakresie przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie będzie wynosić do 85% kosztów inwestycji. Ostateczny kształt i warunki dofinansowania zostaną określone po zweryfikowaniu ilości zainteresowanych przystąpieniem do projektu mieszkańców.

 

Uzyskanie dotacji przez gospodarstwo domowego uwarunkowane będzie :

  • podpisaniem umowy z UG Ciasna o przystąpienie do projektu,
  • poddaniem budynku ocenie energetycznej przed realizacją projektu – ocena przeprowadzana będzie przez audytora,
  • wykonaniem dodatkowej modernizacji energetycznej budynku ze środków własnych - jeśli potrzebę taką określi przeprowadzona ocena energetyczna budynku– np. wymiana okien, docieplenie ścian w celu uzyskania parametrów energetycznych zdefiniowanych w  RPO WSL niezbędnych do udzielenia dotacji;
  • zmniejszeniem emisji CO2 o co najmniej 30% w odniesieniu do istniejącej instalacji grzewczej oraz zdemontowaniem i utylizacją starego kotła/pieca.


W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań związanych z ankietą, prosimy o kontakt z 
Urzędem Gminy Ciasna, tel. 34 35 72 774 osoba do kontaktu: Marek Bieńko

Ankiety dostępne są www.ciasna.pl,  Urząd Gminy Ciasna ul. Nowa 1a, Ciasna

TERMIN SKLADANIA ANKIET: 25.11.2017 r.

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety!

Wypełnione ankiety proszę dostarczyć osobiście lub przesłać do Urzędu Gminy w Ciasnej ul. Nowa 1a 42 793 Ciasna ( Biuro nr 13 )

Przeczytano: 2464 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl