Aktualności

14 czerwca 2018 10:29 | Aktualności

Świadczenie „DOBRY START”

Uprzejmie informujemy, że wnioski o świadczenie „Dobry start” w wersji papierowej  przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2018 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciasnej ul. Nowa 1a (biuro 13A, I piętro).

Świadczenie w wys. 300,00 zł przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej (z wyłączeniem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych), szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, do ukończenia przez dziecko 20 roku życia, w przypadku dziecka z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia.

W celu sprawnego przebiegu składania wniosków, prosimy o przygotowanie numeru pesel wnioskodawcy i dzieci uprawnionych do świadczenia, adresu poczty elektronicznej (jeżeli jest w posiadaniu wnioskodawcy), numeru telefonu, dokładnej nazwy i adresu szkoły, której dziecko jest uczniem (nazwa szkoły, gminy, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dziecka do ukończenia 24 roku życia, numeru konta bankowego na jakie zostanie przekazane świadczenie.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji na stronie mpips.gov.pl.

Link do formularza wniosku: Wzór wniosku o świadczenie


Margota Kichman
Dyrektor GOPS

Przeczytano: 635 razy. Wydrukuj|Do góry

Realizacja: IDcom-jst.pl